Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa leków 01/TP/2022

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy Dostawa leków 01/TP/2022

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00132146/01
Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032534/01/P

Termin składania ofert: 2022-05-05 09:00
Termin otwarcia ofert: 2022-05-05 11:00

Załączniki:

 • Ogłoszenie o zamówieniu 01 TP 2022.pdf 
 • Część I IDW.pdf 
 • Część II Wzór umowy 01-TP-2022.pdf 
 • Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty.doc 
 • załącznik nr 2 formularz asortymentowy.xls 
 • Załącznik nr 3 oświadczenie.docx 
 • odpowiedzi na pytania 28.04.2022.pdf 
 • odpowiedzi na pytania 29.04.2022.pdf 
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29 04 2022.pdf 
 • Szczegóły postępowania 2.docx 
 • Część II Wzór umowy 01-TP-2022 (2) 29.04.2022.pdf 
 • informacja o kwocie.pdf 
 • 2 Informacja z otwarcia www.pdf 
 • 4.1 OGŁOSZENIE WYNIKU - www.pdf