Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 1 miejsce

DYREKTOR

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Obrońców Wybrzeża 4

zaprasza Oferentów

            do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do CZP w Słupsku

 1. ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku

1 miejsce (1 miejsce odpowiada liczbie 120 godzin w miesiącu. W przypadku zmniejszenia ilości godzin w składanych ofertach, liczba miejsc może ulec stosownemu zwiększeniu)

Okres obowiązywania umowy od 03 listopada 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można (wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorami umów) pobrać do dnia 24 października 2022 r. w siedzibie udzielającego zamówienia w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452, w godzinach od 8.00 do 14.00, kontakt tel. 59-83 22 555 lub na stronie internetowej: http://www.psychiatria-slupsk.pl. Oferty należy składać w siedzibie udzielającego zamówienia w Słupsku przy ul.  Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452 do dnia 25 października 2022 r.  do godz. 08.30.

                Otwarcie kopert z ofertami nastąpi dnia 25 października 2022 r. o godz.10.30 w siedzibie udzielającego zamówienia i ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

Załączniki:

 • 1 OGŁOSZENIE o konkursie rat.doc 
 • 2 szczegółowe warunki konkursu rat-1.doc 
 • 3 załącznik nr 1do szczegółowych warunków konkursu.2018.doc 
 • 4. załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofer - oświadczenie oc.odt 
 • 5. Załącznik nr 3 do szczegółowych warunków konkursu ofer - oświadczenie zaśw. lek. (2).odt 
 • 6 umowa-kontrakt rat.doc 
 • 7. Załącznik nr 1do umowy (1).odt 
 • 8. Załącznik nr 2 do umowy-kontrakt Oswiadczenie-prawne.doc 
 • 9. umowa powierzenia - RODO.odt 
 • Zawiadomienie ratownik 25.10.2022.docx