⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce

DYREKTOR
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Obrońców Wybrzeża 4

zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w ramach kontraktu z NFZ w placówkach należących do CZP w Słupsku:

Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień  od Alkoholu – 1 miejsce

Okres obowiązywania umowy od 12 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można (wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorami umów) pobrać do dnia 08 lipca 2021 r. w siedzibie udzielającego zamówienie w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452, w godzinach od 8.00 do 14.00, kontakt tel. 59-83-22-555  lub na stronie internetowej: http://www.psychiatria-slupsk.pl. Oferty należy składać w siedzibie udzielającego zamówienie w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452, do dnia 09 lipca 2021 r.  do godz. 08:00.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 09 lipca 2021 r. o godz. 08:30 w siedzibie udzielającego zamówienie i ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

Załączniki:

  • 1. ogłoszenie o konkursie.doc 
  • 2. szczegółowe warunki konkursu ofert.doc 
  • 3. załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert - oferta.doc 
  • 4 załącznik nr 2 do szczegółowych warunków ofert - umowa psychoterapeuta cotua.doc 
  • 5. załącznik nr 3 do szczegółowych warunków konkursu ofert - umowa rodo.docx 
  • 6. załącznik nr 4 do szczegółowych warunków konkursu ofer - oświadczenie oc.docx 
  • 7. załącznik Nr 5 do szczegółowych warunków konkursu ofert - oświadczenie oferenta.docx 
  • zawiadomienie o wyborze ofery.docx