Udostępnienie miejsca pod automaty vendingowe

Przedmiot przetargu ofertowego pisemnego.

Przedmiotem przetargu jest udostępnienie miejsca pod automaty w budynku CZP w Słupsku położonego w m. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 4, I piętro (automat do ciepłych napojów – 1szt) oraz ul. Obrońców Wybrzeża 4, Izba Przyjęć, przyziemie (automat do ciepłych napojów – 1 szt i automat do przekąsek – 1 szt)

Okres trwania najmu:

na czas określony od dnia 01.08.2021 r. do 31.07.2024 r.

Termin składania ofert:

26.07.2021 do godziny 12:00

Otwarcie ofert:

26.07.2021 do godziny 12:15

Załączniki:

  • OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf 
  • REGULAMIN PRZETARGU OFERTOWEGO.pdf 
  • Zał. nr 1 OFERTA.doc 
  • Zał. nr 2 WZÓR UMOWY NAJMU automaty.pdf 
  • zawiadomienie o wynikach przetargu.pdf