Imformacje o CZP w Słupsku

Dyrektor CZP: Krzysztof Sikorski
Przyjmuje skargi i wnioski w każdy:
poniedziałek w godzinach 9:00 – 10:00,
wtorek w godzinach 15:00 – 16:00.

Misją Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku jest ochrona stanu zdrowia psychicznego, które jest fundamentalnym dobrem osobistym każdego człowieka, przywracanie zdrowia choremu przy pełnym poszanowaniu praw pacjenta, poczuciu jego zaufania i bezpieczeństwa w całym procesie leczenia oraz zapewnienie kompleksowych świadczeń w zakresie lecznictwa psychiatrycznego, środowiskowegoi odwykowego.

TELEFONY:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie, miejscem ich składania w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ są: