Imformacje o CZP w Słupsku

Dyrektor CZP: Krzysztof Sikorski
Przyjmuje skargi i wnioski w każdy:
poniedziałek w godzinach 9:00 – 10:00,
wtorek w godzinach 15:00 – 16:00.

TELEFONY:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie, miejscem ich składania w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ są: