Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku
Typ zmianPublikowanie
DokumentTerapeuta środowiskowy
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-12-07 19:44:53
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentTerapeuta środowiskowy
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-12-07 19:44:49
Typ zmianPublikowanie
DokumentAsystent zdrowienia
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-12-07 19:39:02
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentAsystent zdrowienia
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-12-07 19:38:50
Typ zmianModyfikacja
DokumentSpecjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-12-07 19:37:14
Typ zmianModyfikacja
DokumentKonkurs ofert poprzedzającym zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: Diagnostyki laboratoryjnej wraz z badaniami mikrobiologicznymi
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-30 20:23:37
Typ zmianModyfikacja
DokumentPsycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (4 miejsca)
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-30 20:22:54
Typ zmianModyfikacja
DokumentPsycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (4 miejsca)
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-30 20:22:00
Typ zmianModyfikacja
DokumentPielęgniarka/arz posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-26 12:19:50
Typ zmianModyfikacja
DokumentPielęgniarka/arz posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-26 12:19:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentPielęgniarka/arz nie posiadający specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 3 miejsca
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-26 12:18:00
Typ zmianModyfikacja
DokumentPielęgniarka/arz nie posiadający specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 3 miejsca
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-26 12:17:37
Typ zmianModyfikacja
DokumentPielęgniarka/arz posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-25 22:55:25
Typ zmianPublikowanie
DokumentPielęgniarka/arz posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-25 22:54:58
Typ zmianModyfikacja
DokumentPielęgniarka/arz posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-25 22:54:55
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPielęgniarka/arz posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-25 22:54:09
Typ zmianPublikowanie
DokumentPielęgniarka/arz nie posiadający specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 3 miejsca
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-25 22:30:21
Typ zmianModyfikacja
DokumentPielęgniarka/arz nie posiadający specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 3 miejsca
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-25 22:30:18
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPielęgniarka/arz nie posiadający specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 3 miejsca
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-25 22:29:15
Typ zmianPublikowanie
DokumentRatownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 4 miejsca
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-25 21:42:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentRatownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 4 miejsca
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-25 21:41:58
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentRatownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 4 miejsca
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-25 21:40:49
Typ zmianPublikowanie
DokumentLekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Poradni Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych / Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu - 3 miejsca
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-25 18:22:42
Typ zmianModyfikacja
DokumentLekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Poradni Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych / Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu - 3 miejsca
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-25 18:22:35
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentLekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Poradni Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych / Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu - 3 miejsca
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-25 18:21:55
Typ zmianModyfikacja
DokumentSpecjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-25 18:20:11
Typ zmianModyfikacja
DokumentPracownik gospodarczy
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-23 09:20:20
Typ zmianPublikowanie
DokumentSpecjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-22 11:43:21
Typ zmianModyfikacja
DokumentSpecjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-22 11:43:14
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentSpecjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-22 11:42:28
Typ zmianPublikowanie
DokumentPracownik gospodarczy
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-18 16:00:12
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPracownik gospodarczy
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-18 16:00:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentUsługa całodobowej, wszechstronnej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej i doraźnej w tym obsługę Biura Ochrony nr sprawy 06/US/2021
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-16 12:35:40
Typ zmianModyfikacja
DokumentUsługa całodobowej, wszechstronnej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej i doraźnej w tym obsługę Biura Ochrony nr sprawy 06/US/2021
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-16 12:32:37
Typ zmianPublikowanie
DokumentKonkurs ofert poprzedzającym zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: Diagnostyki laboratoryjnej wraz z badaniami mikrobiologicznymi
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-12 19:47:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentKonkurs ofert poprzedzającym zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: Diagnostyki laboratoryjnej wraz z badaniami mikrobiologicznymi
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-12 19:46:58
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentKonkurs ofert poprzedzającym zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: Diagnostyki laboratoryjnej wraz z badaniami mikrobiologicznymi
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-12 19:46:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentUsługa całodobowej, wszechstronnej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej i doraźnej w tym obsługę Biura Ochrony nr sprawy 06/US/2021
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-08 13:23:33
Typ zmianModyfikacja
DokumentUsługa całodobowej, wszechstronnej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej i doraźnej w tym obsługę Biura Ochrony nr sprawy 06/US/2021
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-08 10:06:30
Typ zmianPublikowanie
DokumentPsycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (4 miejsca)
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-05 16:09:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentPsycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (4 miejsca)
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-05 16:09:11
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPsycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (4 miejsca)
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-05 16:08:32
Typ zmianPublikowanie
DokumentSpecjalista psychoterapii uzależnień
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-05 13:18:20
Typ zmianPublikowanie
DokumentSpecjalista psychoterapii uzależnień
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-05 13:18:19
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentSpecjalista psychoterapii uzależnień
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-05 13:18:14
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonywanie kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych, prac remontowo-konserwacyjnych oraz usługi sprzątania terenów zewnętrznych w obiekcie CZP w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 nr sprawy 05/PN/2021
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-05 13:16:23
Typ zmianModyfikacja
DokumentUsługa całodobowej, wszechstronnej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej i doraźnej w tym obsługę Biura Ochrony nr sprawy 06/US/2021
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-03 15:12:45
Typ zmianModyfikacja
DokumentSpecjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-03 11:27:00
Typ zmianModyfikacja
DokumentSpecjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-11-03 11:26:54
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonywanie kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych, prac remontowo-konserwacyjnych oraz usługi sprzątania terenów zewnętrznych w obiekcie CZP w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 nr sprawy 05/PN/2021
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-27 13:46:58
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonywanie kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych, prac remontowo-konserwacyjnych oraz usługi sprzątania terenów zewnętrznych w obiekcie CZP w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 nr sprawy 05/PN/2021
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-27 09:45:12
Typ zmianPublikowanie
DokumentUsługa całodobowej, wszechstronnej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej i doraźnej w tym obsługę Biura Ochrony nr sprawy 06/US/2021
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-25 17:53:25
Typ zmianModyfikacja
DokumentUsługa całodobowej, wszechstronnej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej i doraźnej w tym obsługę Biura Ochrony nr sprawy 06/US/2021
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-25 17:53:20
Typ zmianModyfikacja
DokumentUsługa całodobowej, wszechstronnej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej i doraźnej w tym obsługę Biura Ochrony nr sprawy 06/US/2021
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-25 17:51:51
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentUsługa całodobowej, wszechstronnej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej i doraźnej w tym obsługę Biura Ochrony nr sprawy 06/US/2021
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-25 17:49:58
Typ zmianModyfikacja
DokumentLekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-21 14:48:39
Typ zmianModyfikacja
DokumentLekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-21 14:48:34
Typ zmianModyfikacja
DokumentLekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-21 14:48:23
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonywanie kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych, prac remontowo-konserwacyjnych oraz usługi sprzątania terenów zewnętrznych w obiekcie CZP w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 nr sprawy 05/PN/2021
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-15 14:06:15
Typ zmianPublikowanie
DokumentSpecjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-14 16:22:00
Typ zmianModyfikacja
DokumentSpecjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-14 16:21:31
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentSpecjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-14 16:20:41
Typ zmianPublikowanie
DokumentSekretarka
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-08 15:14:29
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentSekretarka
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-08 15:14:23
Typ zmianModyfikacja
DokumentSekretarka ½ etatu
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-08 15:13:39
Typ zmianPublikowanie
DokumentTelefoniczna obsługa pacjenta (call center)
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-08 15:12:55
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentTelefoniczna obsługa pacjenta (call center)
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-08 15:12:51
Typ zmianModyfikacja
DokumentPrace pomocnicze przy inwentaryzacji
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-07 19:16:17
Typ zmianModyfikacja
DokumentPracownik gospodarczy
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-07 19:15:59
Typ zmianModyfikacja
DokumentPracownik gospodarczy
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-07 19:15:54
Typ zmianModyfikacja
DokumentOpiekun medyczny - umowa zlecenie
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-07 19:15:32
Typ zmianModyfikacja
DokumentAsystent zdrowienia
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-07 19:15:24
Typ zmianModyfikacja
DokumentSekretarka
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-07 19:15:17
Typ zmianModyfikacja
DokumentPielęgniarka / Pielęgniarz
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-07 19:15:08
Typ zmianModyfikacja
DokumentPielęgniarka / Pielęgniarz
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-07 19:15:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentOpiekun medyczny - 1 etat
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-07 19:14:53
Typ zmianModyfikacja
DokumentInspektor ds. techniczno-administracyjnych (z obsługą sekretariatu)
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-07 19:14:45
Typ zmianModyfikacja
DokumentPracownik gospodarczy
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-07 19:14:31
Typ zmianModyfikacja
DokumentOpiekun medyczny
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-07 19:14:12
Typ zmianModyfikacja
DokumentMłodszy Asystent
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-07 19:14:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentKierownik Poradni Zdrowia Psychicznego
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-07 19:13:51
Typ zmianModyfikacja
DokumentKierownik Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Oddziału Dziennego nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - Specjalista psychoterapii uzależnień
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-07 19:13:41
Typ zmianModyfikacja
DokumentStatystyk medyczny
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-07 19:13:30
Typ zmianModyfikacja
DokumentPracownik socjalny
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-07 19:13:00
Typ zmianModyfikacja
DokumentCentrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni księgową/księgowego
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-07 19:11:37
Typ zmianPublikowanie
DokumentPracownik socjalny
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-07 19:11:18
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPracownik socjalny
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-07 19:11:14
Typ zmianPublikowanie
DokumentPielęgniarka / Pielęgniarz (2 etaty)
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-07 07:27:59
Typ zmianModyfikacja
DokumentPielęgniarka / Pielęgniarz (2 etaty)
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-07 07:27:55
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPielęgniarka / Pielęgniarz (2 etaty)
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-07 07:27:50
Typ zmianPublikowanie
DokumentLekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-01 15:52:59
Typ zmianModyfikacja
DokumentLekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-01 15:52:28
Typ zmianModyfikacja
DokumentLekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-01 15:46:27
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentLekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-01 15:44:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentSpecjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradnią Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz Oddziałem Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-01 15:40:55
Typ zmianModyfikacja
DokumentSpecjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradnią Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz Oddziałem Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-10-01 15:37:32
Typ zmianModyfikacja
DokumentPsychoterapeuta superwizor w Poradni Psychologicznej dla Dzieci - 1 miejsce
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-09-27 15:50:58
Typ zmianPublikowanie
DokumentWykonywanie kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych, prac remontowo-konserwacyjnych oraz usługi sprzątania terenów zewnętrznych w obiekcie CZP w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 nr sprawy 05/PN/2021
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-09-24 14:06:58
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonywanie kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych, prac remontowo-konserwacyjnych oraz usługi sprzątania terenów zewnętrznych w obiekcie CZP w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 nr sprawy 05/PN/2021
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-09-24 14:06:53
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentWykonywanie kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych, prac remontowo-konserwacyjnych oraz usługi sprzątania terenów zewnętrznych w obiekcie CZP w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 nr sprawy 05/PN/2021
UżytkownikWojciech Wielgus
Data2021-09-24 14:04:27

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 21529