Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

Dokumenty
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok
Aneks nr 1 do planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok
Aneks nr 2 do planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok (wersja 1)
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok (wersja 2)
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok (wersja 3)
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok (wersja 2)
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 rok

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 148034