Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

Dokumenty
Centrum Zdrowia Psychicznego zatrudni specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży
⦿ Konkurs ofert - Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku (1 miejsce)
2020-10-21 Pielęgniarka / Pielęgniarz
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 7 miejsc
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 3 miejsca
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 2 miejsca
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego/Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych/Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 10 miejs
⦿ Pełnienie obowiązków Przewodniczącego Zespołu Zakażeń Szpitalnych - 1 miejsce
⦿ Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca
⦿ Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego - 8 miejsc
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 2 miejsca
⦿ Psychoterapeuta superwizor w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu - 7 miejsc
⦿ Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 4 miejsca
⦿ Opieka pielęgniarska w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 7 miejsc
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce
⦿ Konkurs ofert - lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych / Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 1 miejsce
⦿ Konkurs ofert - lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce
⦿ Konkurs ofert - Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Oddziałem Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce
Specjalista psychoterapii uzależnień
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych
Psycholog-terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologicznej dla Dzieci - 3 miejsca
Psycholog-terapeuta środowiskowy w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca
Psychoterapeuta w Poradni Psychologicznej dla Dzieci - 3 miejsca
Psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca
Terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologicznej dla Dzieci - 2 miejsca
Terapeuta środowiskowy w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 2 miejsca
Psychoterapeuta superwizor w Poradni Psychologicznej dla Dzieci - 1 miejsce
Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradnią Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz Oddziałem Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1 miejsce
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego - 1 miejsce
Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce
Psycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (4 miejsca)
Specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1 miejsce
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Poradni Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych / Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu - 3 miejsca
Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 4 miejsca
Pielęgniarka/arz nie posiadający specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 3 miejsca
Pielęgniarka/arz posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 1 miejsce
Pełnienie obowiązków Przewodniczącego Zespołu Zakażeń Szpitalnych - 1 miejsce
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 6 miejsc
Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce
Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego - 4 miejsca
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 2 miejsca
Psychoterapeuta superwizor w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Por.Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Por.Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych / Por.Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 3 miejsca
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 3 miejsca
Psycholog-terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologicznno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce
Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddz.Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Por.Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Por.Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddz.Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Al
Pielęgniarka/arz nie posiadający specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 2 miejsca
Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 1 miejsce
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce
Lekarz specjalista psychiatrii kierujący Oddziałem Psychiatrycznym - 1 miejsce
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce
Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce
Lekarz specjalista psychiatrii/Lekarz posiadający zgodę na udzielanie świadczeń w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na covid-19 w odniesieniu do cudzoziemców
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce
Lekarz specjalista psychiatrii/Lekarz posiadający zgodę na udzielanie świadczeń w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na covid-19 w odniesieniu do cudzoziemców - udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddz

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 35862