Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

Dokumenty
⦿ Konkurs ofert - Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku (1 miejsce)
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 7 miejsc
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 3 miejsca
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 2 miejsca
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego/Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych/Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 10 miejs
⦿ Pełnienie obowiązków Przewodniczącego Zespołu Zakażeń Szpitalnych - 1 miejsce
⦿ Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca
⦿ Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego - 8 miejsc
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 2 miejsca
⦿ Psychoterapeuta superwizor w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu - 7 miejsc
⦿ Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 4 miejsca
⦿ Opieka pielęgniarska w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 7 miejsc
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce
⦿ Konkurs ofert - lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych / Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 1 miejsce
⦿ Konkurs ofert - lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce
⦿ Konkurs ofert - Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Oddziałem Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce
Specjalista psychoterapii uzależnień
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 13066