Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

DYREKTOR

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Obrońców Wybrzeża 4

zaprasza Oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na świadczenie całodobowych usług pielęgniarskich w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku:

  1. pielęgniarka/arz nie posiadający specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego – 2 miejsca (2 miejsca odpowiadają liczbie 320 godzin/miesięcznie. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin w składanych ofertach, liczba miejsc może ulec stosownemu zmniejszeniu lub zwiększeniu).

Okres obowiązywania umowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można (wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorami umów) pobrać do dnia 29 grudnia 2021 r. w siedzibie udzielającego zamówienia w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452, w godzinach od 8.00 do 14.00, kontakt tel. 59-83 22 555 lub na stronie internetowej: http://www.psychiatria-slupsk.pl. Oferty należy składać w siedzibie udzielającego zamówienia w Słupsku przy ul.  Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452 do dnia 30 grudnia 2021 r.  do godz. 08.30.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi dnia 30 grudnia 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie udzielającego zamówienia i ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1. Ogłoszenie o konkursie.doc45,50 kB
2. Szczegółowe warunki konkursu pielęgniarka bez specjalizacji.doc80,50 kB
3. Załącznik nr 1do szczeg. war. konk..doc42,00 kB
4. Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofer - oświadczenie oc.doc26,00 kB
5. Załącznik nr 3 do szczegółowych warunków konkursu ofer - oświadczenie zaśw. lek..doc25,50 kB
6. umowa-kontrakt piel..doc108,00 kB
7. Załącznik nr 1do umowy.doc38,00 kB
8. Załącznik nr 2 do umowy-kontrakt Oswiadczenie-prawne.doc25,00 kB
9. umowa powierzenia - RODO.doc67,00 kB
Zawiadomienie pielęgniarz 30.12.2021.pdf426,04 kB
Autor dokumentu: Wojciech Wielgus
Udostępnił: Wojciech Wielgus (2021-12-15, godz. 18:28)
Modyfikacja: Wojciech Wielgus (2022-01-03, godz. 14:57)
Odwiedzin: 359

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 147032