Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

DokumentOdwiedzin
Redakcja16199
Wykaz jednostek organizacyjnych1
Imformacje o CZP w Słupsku5128
Wysokość opłaty pobieranej za udostępnienie dokumentacji medycznej962
Wysokość opłaty pobieranej za świadczenia zdrowotne802
Wysokość opłaty pobieranej za przechowywanie zwłok678
Kontrole, wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie2974
Centrum Zdrowia Psychicznego zatrudni specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży898
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni terapeutę środowiskowego lub osobę posiadającą certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji901
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni psychologa lub psychoterapeutę1079
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok623
Aneks nr 1 do planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok557
Aneks nr 2 do planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok589
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wykonywanie kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych, prac remontowo-konserwacyjnych oraz usługi sprzątania terenów zewnętrznych w obiekcie CZP w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 41096
⦿ Konkurs ofert - Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku (1 miejsce)969
2020-10-21 Pielęgniarka / Pielęgniarz696
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce648
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 7 miejsc686
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 3 miejsca593
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 2 miejsca629
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego/Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych/Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 10 miejs1125
⦿ Pełnienie obowiązków Przewodniczącego Zespołu Zakażeń Szpitalnych - 1 miejsce658
⦿ Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca710
⦿ Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego - 8 miejsc791
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 2 miejsca680
⦿ Psychoterapeuta superwizor w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca606
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu - 7 miejsc859
⦿ Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 4 miejsca781
⦿ Opieka pielęgniarska w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 7 miejsc695
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni księgową/księgowego514
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni terapeutę zajęciowego847
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok (wersja 1)531
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok (wersja 2)570
Zapytanie ofertowe dotyczące najmu samochodu osobowego - typu SUV889
Zapytanie ofertowe 06/ZO/2021: Dostawa paliwa - tankowanie samochodów służbowych597
Zapytanie ofertowe 07/ZO/2021: Dostawa leku Nadroparin592
Zapytanie ofertowe 08/ZO/2021: Dostawa leków667
Pracownik socjalny393
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce599
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce575
Zapytanie Ofertowe na: Usługę zorganizowania i zrealizowania szkolenia dla pracowników Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku z zakresu Terapii środowiskowej808
⦿ Konkurs ofert - lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych / Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 1 miejsce883
Deklaracja dostępności Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku2357
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa leków oraz pasków do glukometrów1061
Statystyk medyczny408
⦿ Konkurs ofert - lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce532
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa leków 02/TP/2021914
⦿ Konkurs ofert - Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Oddziałem Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu815
Kierownik Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Oddziału Dziennego nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - Specjalista psychoterapii uzależnień394
Dostawa leków na potrzeby CZP w Słupsku 03/TP/20211163
Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego403
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce862
Młodszy Asystent469
Opiekun medyczny369
Specjalista psychoterapii uzależnień567
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok (wersja 3)533
04/PN/2021 Wykonywanie kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych, prac remontowo-konserwacyjnych oraz usługi sprzątania terenów zewnętrznych w obiekcie CZP w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 42180
⦿ Opieka pielęgniarska w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 1 miejsce782
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce677
Pracownik gospodarczy412
Inspektor ds. techniczno-administracyjnych (z obsługą sekretariatu)408
Opiekun medyczny - 1 etat402
Pielęgniarka / Pielęgniarz409
Wynajem powierzchni 30m2 (BTS 31011)635
Wynajem powierzchni 30m2 (BTS 43314)599
Pielęgniarka / Pielęgniarz350
Udostępnienie miejsca pod automaty vendingowe543
Sekretarka505
Asystent zdrowienia417
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych533
Opiekun medyczny - umowa zlecenie364
Pracownik gospodarczy419
Prace pomocnicze przy inwentaryzacji343
Psycholog-terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologicznej dla Dzieci - 3 miejsca594
Psycholog-terapeuta środowiskowy w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca576
Psychoterapeuta w Poradni Psychologicznej dla Dzieci - 3 miejsca534
Psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca518
Terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologicznej dla Dzieci - 2 miejsca547
Terapeuta środowiskowy w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 2 miejsca529
Psychoterapeuta superwizor w Poradni Psychologicznej dla Dzieci - 1 miejsce573
Sekretarka ½ etatu404
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni specjalistę psychoterapii uzależnień lub osobę w procesie certyfikacji na specjalistę psychoterapii618
Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradnią Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz Oddziałem Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1 miejsce566
Wykonywanie kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych, prac remontowo-konserwacyjnych oraz usługi sprzątania terenów zewnętrznych w obiekcie CZP w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 nr sprawy 05/PN/20211269
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego - 1 miejsce461
Pielęgniarka / Pielęgniarz (2 etaty)351
Pracownik socjalny398
Telefoniczna obsługa pacjenta (call center)403
Sekretarka423
Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce525
Usługa całodobowej, wszechstronnej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej i doraźnej w tym obsługę Biura Ochrony nr sprawy 06/US/2021748
Specjalista psychoterapii uzależnień352
Psycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (4 miejsca)464
Konkurs ofert poprzedzającym zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: Diagnostyki laboratoryjnej wraz z badaniami mikrobiologicznymi1704
Pracownik gospodarczy343
Specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1 miejsce550
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Poradni Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych / Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu - 3 miejsca529
Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 4 miejsca507
Pielęgniarka/arz nie posiadający specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 3 miejsca504
Pielęgniarka/arz posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 1 miejsce706
Asystent zdrowienia517
Terapeuta środowiskowy126
Pełnienie obowiązków Przewodniczącego Zespołu Zakażeń Szpitalnych - 1 miejsce366
Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uz4
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych / Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 3 miejsca2
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 6 miejsc397
Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce563
Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego - 4 miejsca440
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 2 miejsca364
Psychoterapeuta superwizor w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca371
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Por.Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Por.Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych / Por.Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 3 miejsca383
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 3 miejsca400
Pismo Pana P.G. w sprawie o udzielenie bezpłatnych informacji publicznych z 2021-11-30444
Młodszy asystent - lekarz110
Pielęgniarka/Pielęgniarz - 2 etaty104
Psycholog-terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologicznno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce383
Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddz.Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Por.Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Por.Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddz.Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Al374
Pielęgniarka/arz nie posiadający specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 2 miejsca345
Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 1 miejsce376
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce601
Pedagog116
Lekarz specjalista psychiatrii kierujący Oddziałem Psychiatrycznym - 1 miejsce408
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce349
Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce389
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok409
Sytuacja ekonomiczno-finansowa2178
Statut Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku660
Regulamin Organizacyjny Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku1184
Sekretarka medyczna207
Lekarz specjalista psychiatrii/Lekarz posiadający zgodę na udzielanie świadczeń w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na covid-19 w odniesieniu do cudzoziemców442
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce401
Lekarz specjalista psychiatrii/Lekarz posiadający zgodę na udzielanie świadczeń w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na covid-19 w odniesieniu do cudzoziemców - udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddz687
Pracownik gospodarczy55
Pielęgniarka / Pielęgniarz - 2 etaty (na zastępstwo)29
Pielęgniarka/arz nie posiadający lub posiadający specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 2 miejsca1123
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa leków 01/TP/20221241
Terapeuta zajęciowy22
Terapeuta środowiskowy21
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce311
Specjalista psychoterapii uzależnień w COTUoA, Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 7 miejsc327
Referent53
Osoba w procesie certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w 368
Terapeuta środowiskowy7
Pielęgniarka / Pielęgniarz - 1 etat358
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce275
Usługa transportu sanitarnego dla pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku1741
Polityka Jakości411
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce295
Pielęgniarka/pielęgniarz nie posiadający lub posiadający specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 8 miejsc419
Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 4 miejsca462
Usługa przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków do Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku nr postępowania 02/US/2022443
Referent363
Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce329
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce289
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych, Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Lecznictwa Środowiskowego oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce274
Specjalista psychoterapii uzależnień w Całod. Oddz. Ter. Uzależn. od Alk., Poradni Ter. Uzależn. i Współuzależn. od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależn. od Subst. Psychoakt. oraz w Oddz. Dz. nr 2 Terapii Uzależn. od od Alk. - 7 miejsc 300
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii (1 miejsce), Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - po ukończeniu 5 roku specjalizacji (1 miejsce), Lekarz specjalista psychiatra (1 miejsce)5
Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradnią Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz Oddziałem Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1 miejsce282
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce285
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii (1 miejsce),
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - po ukończeniu 5 roku specjalizacji (1 miejsce),
Lekarz specjalista psychiatra (1 miejsce)
303
Młodszy asystent - Lekarz289
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce276
Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce259
Młodszy asystent - Lekarz337
Pielęgniarka / pielęgniarz (2 etaty)358
Ratownik medyczny (1 miejsce)487
Pielęgniarka/arz nie posiadający lub posiadający specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego -2 miejsca287
Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 1 miejsce284
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce284
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego, Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 1 miejsce226
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok (wersja 2)279
Dostawa i montaż Systemu Sterowania Ciepłem SSC w budynku Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4429
Pielęgniarka/arz nie posiadający specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 1 miejsce404
Udostępnienie miejsca w celu postawienia przez Najemcę automatu vendingowego310
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca265
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca281
Lekarz specjalista psychiatrii pełniący funkcję zastępcy lekarza kierującego oddziałem oraz udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce281
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce267
Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce274
Doradca zawodowy298
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce230
Pełnienie obowiązków Przewodniczącego Zespołu Zakażeń Szpitalnych - 1 miejsce250
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca217
Osoba w procesie certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień w COTUoA, Por.Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Por.Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu221
Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce233
Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego - 4 miejsca225
Psychoterapeuta superwizor w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca224
Lekarz specjalista psychiatrii/lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego, Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz Poradni Uzależnienia od 284
Lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce257
Psycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca289
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce342
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce280
psychoterapeuta w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 4 miejsca282
psycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca286
terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce262
psycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce267
pracownik działu techniczno-administracyjnego275
młodszy asystent - lekarz254
Lekarz specjalista psychiatrii Kierujący Oddziałem Dziennym nr 1 Dla Chorych Psychicznie - 1 miejsce267
Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego, Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia-3 miejsca268
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotn. w Poradni Zdrowia Psychicznego z ZLŚ, Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnien - 1 miesjce260
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok250
Świadczenie usług pralniczych na rzecz Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku3636
Kierownik Oddziału Dziennego nr 1 dla Chorych Psychicznie208
Pielęgniarka/arz nie posiadający lub posiadający specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 5 miejsc260
Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 4 miejsca233
Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce200
Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradnią Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz Oddziałem Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1 miejsce198
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 3 miejsca179
lekarz specjalista psychiatrii kierujący Oddziałem Psychiatrycznym - 1 miejsce205
Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce178
Lekarz specjalista psychiatrii pełniący funkcję zastępcy lekarza kierującego oddziałem oraz udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce204
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych, Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Lecznictwa Środowiskowego oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słups208
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce197
Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodob. Oddz. Terapii Uzależn. od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależn. i Współuzależn. od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależn. od Substancji Psych. oraz w Oddz. Dziennym nr 2 Terapii Uzależn. os Alkohoolu -7 miejsc226
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce159
Opiekun medyczny58
Pielęgniarka Oddziałowa Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu211
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego177
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku194
Farmaceuta199
Psycholog237
Psycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce36
Instruktor terapii uzależnień5
INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ 33
psycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (*) - 1 miejsce288
Terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce168
Psycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca188
Psychoterapeuta w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 4 miejsca169
Psychoterapeuta superwizor w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce145
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku231
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku203
Pielęgniarka Oddziałowa Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku228
Lekarz specjalista psychiatrii Kierujący Oddziałem Dziennym nr 1 Dla Chorych Psychicznie - 1 miejsce150
Psycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (*) - 1 miejsce172
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podwykonawcę/podwykonawców w ramach programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku729
Pielęgniarka/arz posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 2 miejsca276
Lekarz specjalista / w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 5 miejsc201
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego z ZLŚ, Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz Poradni A - 5 miejsc172
Pełnienie obowiązków Przewodniczącego Zespołu Zakażeń Szpitalnych - 1 miejsce180
psycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (*) - 3 miejsca153
psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce169
psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego - 2 miejsca148
psychoterapeuta superwizor w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca141
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku nabór na stanowisko: PSYCHOLOG123
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku nabór na stanowisko: MŁODSZY ASYSTENT - LEKARZ 111
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku nabór na stanowisko: SUPERWIZOR PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ118
Psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego - 1 miejsce197
Pięgniarka/arz posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 1 miejsce 324
Pytania dot. postępowania na "Budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR"115
Wniosek o dostęp do informacji publicznej - prewencja suicydalna107
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 rok172
Ankieta dotycząca pokąsania przez żmiję zygzakowatą120
Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa226
Informacja publiczna dotycząca liczby zgonów pacjentów w podmiocie leczniczym w grudniu 2015 roku74
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na wydzierżawienie 30m2 powierzchni użytkowej CZP w Słupsku pod stację ładowania pojazdów EV313
Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Domach Pomocy Społecznej obsługiwanych w ramach świadczeń Poradni Zdrowia Psychicznego - 3 miejsca197
Młodszy asystent123
Dyrektor CZP w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY780
Dostawa paliwa - tankowanie samochodów służbowych56
Zapytanie dotyczące pieluchomajtek i materiałów opatrunkowych73
Dyrektor CZP w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko: Pielęgniarka/arz nie posiadający lub posiadający specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 5 miejsc 113
Dyrektor CZP w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko: Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 4 miejsca81
Dyrektor CZP w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko: Lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce57
Dyrektor CZP w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko: Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce28
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych, Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Lecznictwa Środowiskowego oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsk - 1 miejsce29
Lekarz specjalista psychiatrii pełniący funkcję zastępcy lekarza kierującego oddziałem oraz udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce32
Dyrektor CZP w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko: Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce28
Dyrektor CZP w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko: lekarz specjalista psychiatrii kierujący Oddziałem Psychiatrycznym - 1 miejsce20
Dyrektor CZP w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko:Lekarz specjalista psychiatrii / w trakcie specjalizacji dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 4 miejsca25
Dyrektor CZP w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce21
Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradnią Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz Oddziałem Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu32
Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uz48
Dyrektor CZP w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko: psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego - 2 miejsca19
Dyrektor CZP w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko: Pielęgniarka/arz nie posiadający lub posiadający specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 9 miejsc 28
Dyrektor CZP w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko: Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 4 miejsca 26
Razem140356

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 140385