Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

DokumentOdwiedzin
Redakcja8316
Wykaz jednostek organizacyjnych1
Imformacje o CZP w Słupsku2000
Wysokość opłaty pobieranej za udostępnienie dokumentacji medycznej458
Wysokość opłaty pobieranej za świadczenia zdrowotne452
Wysokość opłaty pobieranej za przechowywanie zwłok364
Kontrole, wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie1100
Centrum Zdrowia Psychicznego zatrudni specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży530
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni terapeutę środowiskowego lub osobę posiadającą certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji515
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni psychologa lub psychoterapeutę640
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok364
Aneks nr 1 do planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok306
Aneks nr 2 do planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok328
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wykonywanie kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych, prac remontowo-konserwacyjnych oraz usługi sprzątania terenów zewnętrznych w obiekcie CZP w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4825
⦿ Konkurs ofert - Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku (1 miejsce)624
2020-10-21 Pielęgniarka / Pielęgniarz412
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce369
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 7 miejsc411
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 3 miejsca338
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 2 miejsca348
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego/Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych/Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 10 miejs856
⦿ Pełnienie obowiązków Przewodniczącego Zespołu Zakażeń Szpitalnych - 1 miejsce362
⦿ Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca411
⦿ Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego - 8 miejsc406
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 2 miejsca407
⦿ Psychoterapeuta superwizor w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca351
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu - 7 miejsc414
⦿ Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 4 miejsca493
⦿ Opieka pielęgniarska w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 7 miejsc409
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni księgową/księgowego180
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni terapeutę zajęciowego507
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok (wersja 1)305
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok (wersja 2)313
Zapytanie ofertowe dotyczące najmu samochodu osobowego - typu SUV605
Zapytanie ofertowe 06/ZO/2021: Dostawa paliwa - tankowanie samochodów służbowych345
Zapytanie ofertowe 07/ZO/2021: Dostawa leku Nadroparin310
Zapytanie ofertowe 08/ZO/2021: Dostawa leków358
Pracownik socjalny117
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce324
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce312
Zapytanie Ofertowe na: Usługę zorganizowania i zrealizowania szkolenia dla pracowników Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku z zakresu Terapii środowiskowej557
⦿ Konkurs ofert - lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych / Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 1 miejsce609
Deklaracja dostępności Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku878
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa leków oraz pasków do glukometrów775
Statystyk medyczny99
⦿ Konkurs ofert - lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce280
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa leków 02/TP/2021650
⦿ Konkurs ofert - Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Oddziałem Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu554
Kierownik Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Oddziału Dziennego nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - Specjalista psychoterapii uzależnień112
Dostawa leków na potrzeby CZP w Słupsku 03/TP/2021902
Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego104
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce604
Młodszy Asystent166
Opiekun medyczny103
Specjalista psychoterapii uzależnień294
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok (wersja 3)268
04/PN/2021 Wykonywanie kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych, prac remontowo-konserwacyjnych oraz usługi sprzątania terenów zewnętrznych w obiekcie CZP w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 41859
⦿ Opieka pielęgniarska w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 1 miejsce489
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce341
Pracownik gospodarczy133
Inspektor ds. techniczno-administracyjnych (z obsługą sekretariatu)149
Opiekun medyczny - 1 etat100
Pielęgniarka / Pielęgniarz119
Wynajem powierzchni 30m2 (BTS 31011)321
Wynajem powierzchni 30m2 (BTS 43314)314
Pielęgniarka / Pielęgniarz92
Udostępnienie miejsca pod automaty vendingowe270
Sekretarka161
Asystent zdrowienia105
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych254
Opiekun medyczny - umowa zlecenie95
Pracownik gospodarczy95
Prace pomocnicze przy inwentaryzacji93
Psycholog-terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologicznej dla Dzieci - 3 miejsca293
Psycholog-terapeuta środowiskowy w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca287
Psychoterapeuta w Poradni Psychologicznej dla Dzieci - 3 miejsca257
Psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca270
Terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologicznej dla Dzieci - 2 miejsca275
Terapeuta środowiskowy w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 2 miejsca274
Psychoterapeuta superwizor w Poradni Psychologicznej dla Dzieci - 1 miejsce288
Sekretarka ½ etatu121
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni specjalistę psychoterapii uzależnień lub osobę w procesie certyfikacji na specjalistę psychoterapii297
Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradnią Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz Oddziałem Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1 miejsce280
Wykonywanie kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych, prac remontowo-konserwacyjnych oraz usługi sprzątania terenów zewnętrznych w obiekcie CZP w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 nr sprawy 05/PN/2021963
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego - 1 miejsce224
Pielęgniarka / Pielęgniarz (2 etaty)109
Pracownik socjalny129
Telefoniczna obsługa pacjenta (call center)136
Sekretarka149
Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce254
Usługa całodobowej, wszechstronnej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej i doraźnej w tym obsługę Biura Ochrony nr sprawy 06/US/2021426
Specjalista psychoterapii uzależnień97
Psycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (4 miejsca)217
Konkurs ofert poprzedzającym zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: Diagnostyki laboratoryjnej wraz z badaniami mikrobiologicznymi1350
Pracownik gospodarczy87
Specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1 miejsce274
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Poradni Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych / Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu - 3 miejsca219
Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 4 miejsca245
Pielęgniarka/arz nie posiadający specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 3 miejsca254
Pielęgniarka/arz posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 1 miejsce240
Asystent zdrowienia235
Terapeuta środowiskowy126
Pełnienie obowiązków Przewodniczącego Zespołu Zakażeń Szpitalnych - 1 miejsce152
Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uz4
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych / Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 3 miejsca2
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 6 miejsc185
Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce163
Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego - 4 miejsca175
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 2 miejsca149
Psychoterapeuta superwizor w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca160
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Por.Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Por.Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych / Por.Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 3 miejsca161
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 3 miejsca174
Pismo Pana P.G. w sprawie o udzielenie bezpłatnych informacji publicznych z 2021-11-30164
Młodszy asystent - lekarz110
Pielęgniarka/Pielęgniarz - 2 etaty104
Psycholog-terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologicznno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce155
Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddz.Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Por.Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Por.Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddz.Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Al165
Pielęgniarka/arz nie posiadający specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 2 miejsca140
Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 1 miejsce155
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce392
Pedagog116
Lekarz specjalista psychiatrii kierujący Oddziałem Psychiatrycznym - 1 miejsce165
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce143
Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce153
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok159
Sytuacja ekonomiczno-finansowa359
Statut Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku217
Regulamin Organizacyjny Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku707
Sekretarka medyczna207
Lekarz specjalista psychiatrii/Lekarz posiadający zgodę na udzielanie świadczeń w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na covid-19 w odniesieniu do cudzoziemców245
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce198
Lekarz specjalista psychiatrii/Lekarz posiadający zgodę na udzielanie świadczeń w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na covid-19 w odniesieniu do cudzoziemców - udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddz98
Pracownik gospodarczy55
Pielęgniarka / Pielęgniarz - 2 etaty (na zastępstwo)29
Pielęgniarka/arz nie posiadający lub posiadający specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 2 miejsca874
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa leków 01/TP/2022966
Terapeuta zajęciowy22
Terapeuta środowiskowy21
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce79
Specjalista psychoterapii uzależnień w COTUoA, Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 7 miejsc104
Referent53
Osoba w procesie certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w 103
Terapeuta środowiskowy7
Pielęgniarka / Pielęgniarz - 1 etat101
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce64
Usługa transportu sanitarnego dla pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku1424
Polityka Jakości74
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce68
Pielęgniarka/pielęgniarz nie posiadający lub posiadający specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 8 miejsc152
Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 4 miejsca88
Usługa przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków do Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku nr postępowania 02/US/2022149
Referent110
Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce94
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce57
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych, Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Lecznictwa Środowiskowego oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce48
Specjalista psychoterapii uzależnień w Całod. Oddz. Ter. Uzależn. od Alk., Poradni Ter. Uzależn. i Współuzależn. od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależn. od Subst. Psychoakt. oraz w Oddz. Dz. nr 2 Terapii Uzależn. od od Alk. - 7 miejsc 79
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii (1 miejsce), Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - po ukończeniu 5 roku specjalizacji (1 miejsce), Lekarz specjalista psychiatra (1 miejsce)5
Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradnią Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz Oddziałem Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1 miejsce56
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce53
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii (1 miejsce),
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - po ukończeniu 5 roku specjalizacji (1 miejsce),
Lekarz specjalista psychiatra (1 miejsce)
88
Młodszy asystent - Lekarz54
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce49
Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce47
Młodszy asystent - Lekarz53
Pielęgniarka / pielęgniarz (2 etaty)65
Ratownik medyczny (1 miejsce)281
Pielęgniarka/arz nie posiadający lub posiadający specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego -2 miejsca45
Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 1 miejsce35
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce41
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego, Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 1 miejsce17
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok (wersja 2)14
Dostawa i montaż Systemu Sterowania Ciepłem SSC w budynku Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 498
Pielęgniarka/arz nie posiadający specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 1 miejsce158
Udostępnienie miejsca w celu postawienia przez Najemcę automatu vendingowego53
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca17
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca6
Lekarz specjalista psychiatrii pełniący funkcję zastępcy lekarza kierującego oddziałem oraz udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce9
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce1
Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce1
Razem58351

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 58380