Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

DokumentOdwiedzin
Redakcja9212
Wykaz jednostek organizacyjnych1
Imformacje o CZP w Słupsku2369
Wysokość opłaty pobieranej za udostępnienie dokumentacji medycznej545
Wysokość opłaty pobieranej za świadczenia zdrowotne519
Wysokość opłaty pobieranej za przechowywanie zwłok424
Kontrole, wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie1263
Centrum Zdrowia Psychicznego zatrudni specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży604
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni terapeutę środowiskowego lub osobę posiadającą certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji597
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni psychologa lub psychoterapeutę724
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok410
Aneks nr 1 do planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok358
Aneks nr 2 do planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok384
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wykonywanie kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych, prac remontowo-konserwacyjnych oraz usługi sprzątania terenów zewnętrznych w obiekcie CZP w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4878
⦿ Konkurs ofert - Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku (1 miejsce)698
2020-10-21 Pielęgniarka / Pielęgniarz472
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce432
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 7 miejsc465
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 3 miejsca388
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 2 miejsca404
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego/Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych/Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 10 miejs917
⦿ Pełnienie obowiązków Przewodniczącego Zespołu Zakażeń Szpitalnych - 1 miejsce416
⦿ Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca469
⦿ Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego - 8 miejsc475
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 2 miejsca457
⦿ Psychoterapeuta superwizor w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca403
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu - 7 miejsc469
⦿ Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 4 miejsca561
⦿ Opieka pielęgniarska w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 7 miejsc469
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni księgową/księgowego240
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni terapeutę zajęciowego576
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok (wersja 1)349
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok (wersja 2)363
Zapytanie ofertowe dotyczące najmu samochodu osobowego - typu SUV655
Zapytanie ofertowe 06/ZO/2021: Dostawa paliwa - tankowanie samochodów służbowych392
Zapytanie ofertowe 07/ZO/2021: Dostawa leku Nadroparin372
Zapytanie ofertowe 08/ZO/2021: Dostawa leków416
Pracownik socjalny165
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce377
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce363
Zapytanie Ofertowe na: Usługę zorganizowania i zrealizowania szkolenia dla pracowników Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku z zakresu Terapii środowiskowej602
⦿ Konkurs ofert - lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych / Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 1 miejsce658
Deklaracja dostępności Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku1018
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa leków oraz pasków do glukometrów831
Statystyk medyczny147
⦿ Konkurs ofert - lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce326
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa leków 02/TP/2021695
⦿ Konkurs ofert - Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Oddziałem Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu600
Kierownik Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Oddziału Dziennego nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - Specjalista psychoterapii uzależnień163
Dostawa leków na potrzeby CZP w Słupsku 03/TP/2021953
Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego158
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce647
Młodszy Asystent221
Opiekun medyczny146
Specjalista psychoterapii uzależnień343
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok (wersja 3)320
04/PN/2021 Wykonywanie kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych, prac remontowo-konserwacyjnych oraz usługi sprzątania terenów zewnętrznych w obiekcie CZP w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 41920
⦿ Opieka pielęgniarska w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 1 miejsce554
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce406
Pracownik gospodarczy192
Inspektor ds. techniczno-administracyjnych (z obsługą sekretariatu)196
Opiekun medyczny - 1 etat154
Pielęgniarka / Pielęgniarz179
Wynajem powierzchni 30m2 (BTS 31011)385
Wynajem powierzchni 30m2 (BTS 43314)372
Pielęgniarka / Pielęgniarz141
Udostępnienie miejsca pod automaty vendingowe321
Sekretarka233
Asystent zdrowienia171
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych307
Opiekun medyczny - umowa zlecenie146
Pracownik gospodarczy156
Prace pomocnicze przy inwentaryzacji140
Psycholog-terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologicznej dla Dzieci - 3 miejsca361
Psycholog-terapeuta środowiskowy w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca352
Psychoterapeuta w Poradni Psychologicznej dla Dzieci - 3 miejsca316
Psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca328
Terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologicznej dla Dzieci - 2 miejsca330
Terapeuta środowiskowy w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 2 miejsca325
Psychoterapeuta superwizor w Poradni Psychologicznej dla Dzieci - 1 miejsce341
Sekretarka ½ etatu165
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni specjalistę psychoterapii uzależnień lub osobę w procesie certyfikacji na specjalistę psychoterapii362
Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradnią Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz Oddziałem Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1 miejsce329
Wykonywanie kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych, prac remontowo-konserwacyjnych oraz usługi sprzątania terenów zewnętrznych w obiekcie CZP w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 nr sprawy 05/PN/20211028
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego - 1 miejsce259
Pielęgniarka / Pielęgniarz (2 etaty)148
Pracownik socjalny168
Telefoniczna obsługa pacjenta (call center)177
Sekretarka189
Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce306
Usługa całodobowej, wszechstronnej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej i doraźnej w tym obsługę Biura Ochrony nr sprawy 06/US/2021481
Specjalista psychoterapii uzależnień134
Psycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (4 miejsca)251
Konkurs ofert poprzedzającym zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: Diagnostyki laboratoryjnej wraz z badaniami mikrobiologicznymi1412
Pracownik gospodarczy124
Specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1 miejsce322
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Poradni Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych / Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu - 3 miejsca256
Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 4 miejsca286
Pielęgniarka/arz nie posiadający specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 3 miejsca295
Pielęgniarka/arz posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 1 miejsce278
Asystent zdrowienia286
Terapeuta środowiskowy126
Pełnienie obowiązków Przewodniczącego Zespołu Zakażeń Szpitalnych - 1 miejsce183
Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uz4
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych / Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 3 miejsca2
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 6 miejsc212
Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce191
Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego - 4 miejsca200
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 2 miejsca173
Psychoterapeuta superwizor w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca188
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Por.Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Por.Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych / Por.Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 3 miejsca188
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 3 miejsca203
Pismo Pana P.G. w sprawie o udzielenie bezpłatnych informacji publicznych z 2021-11-30209
Młodszy asystent - lekarz110
Pielęgniarka/Pielęgniarz - 2 etaty104
Psycholog-terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologicznno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce188
Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddz.Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Por.Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Por.Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddz.Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Al195
Pielęgniarka/arz nie posiadający specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 2 miejsca170
Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 1 miejsce184
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce418
Pedagog116
Lekarz specjalista psychiatrii kierujący Oddziałem Psychiatrycznym - 1 miejsce195
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce174
Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce186
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok205
Sytuacja ekonomiczno-finansowa467
Statut Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku298
Regulamin Organizacyjny Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku819
Sekretarka medyczna207
Lekarz specjalista psychiatrii/Lekarz posiadający zgodę na udzielanie świadczeń w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na covid-19 w odniesieniu do cudzoziemców274
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce227
Lekarz specjalista psychiatrii/Lekarz posiadający zgodę na udzielanie świadczeń w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na covid-19 w odniesieniu do cudzoziemców - udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddz128
Pracownik gospodarczy55
Pielęgniarka / Pielęgniarz - 2 etaty (na zastępstwo)29
Pielęgniarka/arz nie posiadający lub posiadający specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 2 miejsca914
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa leków 01/TP/20221013
Terapeuta zajęciowy22
Terapeuta środowiskowy21
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce120
Specjalista psychoterapii uzależnień w COTUoA, Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 7 miejsc139
Referent53
Osoba w procesie certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w 141
Terapeuta środowiskowy7
Pielęgniarka / Pielęgniarz - 1 etat136
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce95
Usługa transportu sanitarnego dla pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku1488
Polityka Jakości121
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce100
Pielęgniarka/pielęgniarz nie posiadający lub posiadający specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 8 miejsc195
Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 4 miejsca128
Usługa przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków do Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku nr postępowania 02/US/2022205
Referent155
Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce133
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce92
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych, Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Lecznictwa Środowiskowego oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce80
Specjalista psychoterapii uzależnień w Całod. Oddz. Ter. Uzależn. od Alk., Poradni Ter. Uzależn. i Współuzależn. od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależn. od Subst. Psychoakt. oraz w Oddz. Dz. nr 2 Terapii Uzależn. od od Alk. - 7 miejsc 110
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii (1 miejsce), Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - po ukończeniu 5 roku specjalizacji (1 miejsce), Lekarz specjalista psychiatra (1 miejsce)5
Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradnią Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz Oddziałem Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1 miejsce93
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce94
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii (1 miejsce),
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - po ukończeniu 5 roku specjalizacji (1 miejsce),
Lekarz specjalista psychiatra (1 miejsce)
128
Młodszy asystent - Lekarz93
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce86
Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce83
Młodszy asystent - Lekarz111
Pielęgniarka / pielęgniarz (2 etaty)130
Ratownik medyczny (1 miejsce)312
Pielęgniarka/arz nie posiadający lub posiadający specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego -2 miejsca91
Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 1 miejsce92
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce97
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego, Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 1 miejsce49
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok (wersja 2)65
Dostawa i montaż Systemu Sterowania Ciepłem SSC w budynku Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4172
Pielęgniarka/arz nie posiadający specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 1 miejsce201
Udostępnienie miejsca w celu postawienia przez Najemcę automatu vendingowego96
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca72
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca75
Lekarz specjalista psychiatrii pełniący funkcję zastępcy lekarza kierującego oddziałem oraz udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce78
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce59
Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce69
Doradca zawodowy98
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce43
Pełnienie obowiązków Przewodniczącego Zespołu Zakażeń Szpitalnych - 1 miejsce50
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca36
Osoba w procesie certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień w COTUoA, Por.Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Por.Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu35
Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce53
Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego - 4 miejsca51
Psychoterapeuta superwizor w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca46
Lekarz specjalista psychiatrii/lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego, Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz Poradni Uzależnienia od 73
Lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce53
Psycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca71
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce137
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce52
psychoterapeuta w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 4 miejsca79
psycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca75
terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce58
psycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce59
pracownik działu techniczno-administracyjnego50
młodszy asystent - lekarz28
Lekarz specjalista psychiatrii Kierujący Oddziałem Dziennym nr 1 Dla Chorych Psychicznie - 1 miejsce19
Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego, Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia-3 miejsca39
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotn. w Poradni Zdrowia Psychicznego z ZLŚ, Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnien - 1 miesjce23
Razem69136

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 69165