Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

DokumentOdwiedzin
Redakcja11960
Wykaz jednostek organizacyjnych1
Imformacje o CZP w Słupsku3340
Wysokość opłaty pobieranej za udostępnienie dokumentacji medycznej803
Wysokość opłaty pobieranej za świadczenia zdrowotne658
Wysokość opłaty pobieranej za przechowywanie zwłok548
Kontrole, wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie1641
Centrum Zdrowia Psychicznego zatrudni specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży748
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni terapeutę środowiskowego lub osobę posiadającą certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji750
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni psychologa lub psychoterapeutę895
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok505
Aneks nr 1 do planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok443
Aneks nr 2 do planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok469
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wykonywanie kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych, prac remontowo-konserwacyjnych oraz usługi sprzątania terenów zewnętrznych w obiekcie CZP w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4978
⦿ Konkurs ofert - Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku (1 miejsce)841
2020-10-21 Pielęgniarka / Pielęgniarz577
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce534
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 7 miejsc568
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 3 miejsca490
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 2 miejsca508
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego/Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych/Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 10 miejs1014
⦿ Pełnienie obowiązków Przewodniczącego Zespołu Zakażeń Szpitalnych - 1 miejsce547
⦿ Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca590
⦿ Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego - 8 miejsc674
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 2 miejsca567
⦿ Psychoterapeuta superwizor w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca499
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu - 7 miejsc623
⦿ Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 4 miejsca670
⦿ Opieka pielęgniarska w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 7 miejsc582
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni księgową/księgowego390
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni terapeutę zajęciowego725
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok (wersja 1)427
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok (wersja 2)462
Zapytanie ofertowe dotyczące najmu samochodu osobowego - typu SUV767
Zapytanie ofertowe 06/ZO/2021: Dostawa paliwa - tankowanie samochodów służbowych486
Zapytanie ofertowe 07/ZO/2021: Dostawa leku Nadroparin473
Zapytanie ofertowe 08/ZO/2021: Dostawa leków547
Pracownik socjalny285
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce484
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce461
Zapytanie Ofertowe na: Usługę zorganizowania i zrealizowania szkolenia dla pracowników Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku z zakresu Terapii środowiskowej689
⦿ Konkurs ofert - lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych / Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 1 miejsce759
Deklaracja dostępności Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku1386
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa leków oraz pasków do glukometrów932
Statystyk medyczny263
⦿ Konkurs ofert - lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce425
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa leków 02/TP/2021793
⦿ Konkurs ofert - Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Oddziałem Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu707
Kierownik Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Oddziału Dziennego nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - Specjalista psychoterapii uzależnień284
Dostawa leków na potrzeby CZP w Słupsku 03/TP/20211043
Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego282
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce755
Młodszy Asystent343
Opiekun medyczny258
Specjalista psychoterapii uzależnień456
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok (wersja 3)415
04/PN/2021 Wykonywanie kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych, prac remontowo-konserwacyjnych oraz usługi sprzątania terenów zewnętrznych w obiekcie CZP w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 42049
⦿ Opieka pielęgniarska w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 1 miejsce673
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce518
Pracownik gospodarczy310
Inspektor ds. techniczno-administracyjnych (z obsługą sekretariatu)305
Opiekun medyczny - 1 etat274
Pielęgniarka / Pielęgniarz308
Wynajem powierzchni 30m2 (BTS 31011)501
Wynajem powierzchni 30m2 (BTS 43314)472
Pielęgniarka / Pielęgniarz252
Udostępnienie miejsca pod automaty vendingowe425
Sekretarka358
Asystent zdrowienia295
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych415
Opiekun medyczny - umowa zlecenie266
Pracownik gospodarczy278
Prace pomocnicze przy inwentaryzacji244
Psycholog-terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologicznej dla Dzieci - 3 miejsca468
Psycholog-terapeuta środowiskowy w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca467
Psychoterapeuta w Poradni Psychologicznej dla Dzieci - 3 miejsca419
Psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca416
Terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologicznej dla Dzieci - 2 miejsca436
Terapeuta środowiskowy w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 2 miejsca423
Psychoterapeuta superwizor w Poradni Psychologicznej dla Dzieci - 1 miejsce438
Sekretarka ½ etatu278
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni specjalistę psychoterapii uzależnień lub osobę w procesie certyfikacji na specjalistę psychoterapii493
Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradnią Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz Oddziałem Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1 miejsce439
Wykonywanie kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych, prac remontowo-konserwacyjnych oraz usługi sprzątania terenów zewnętrznych w obiekcie CZP w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 nr sprawy 05/PN/20211140
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego - 1 miejsce359
Pielęgniarka / Pielęgniarz (2 etaty)252
Pracownik socjalny270
Telefoniczna obsługa pacjenta (call center)284
Sekretarka291
Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce412
Usługa całodobowej, wszechstronnej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej i doraźnej w tym obsługę Biura Ochrony nr sprawy 06/US/2021596
Specjalista psychoterapii uzależnień253
Psycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (4 miejsca)363
Konkurs ofert poprzedzającym zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: Diagnostyki laboratoryjnej wraz z badaniami mikrobiologicznymi1563
Pracownik gospodarczy249
Specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1 miejsce449
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Poradni Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych / Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu - 3 miejsca429
Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 4 miejsca406
Pielęgniarka/arz nie posiadający specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 3 miejsca399
Pielęgniarka/arz posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 1 miejsce462
Asystent zdrowienia400
Terapeuta środowiskowy126
Pełnienie obowiązków Przewodniczącego Zespołu Zakażeń Szpitalnych - 1 miejsce280
Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uz4
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych / Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 3 miejsca2
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 6 miejsc313
Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce343
Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego - 4 miejsca354
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 2 miejsca272
Psychoterapeuta superwizor w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca283
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Por.Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Por.Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych / Por.Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 3 miejsca290
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 3 miejsca297
Pismo Pana P.G. w sprawie o udzielenie bezpłatnych informacji publicznych z 2021-11-30328
Młodszy asystent - lekarz110
Pielęgniarka/Pielęgniarz - 2 etaty104
Psycholog-terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologicznno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce289
Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddz.Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Por.Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Por.Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddz.Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Al282
Pielęgniarka/arz nie posiadający specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 2 miejsca258
Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 1 miejsce292
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce509
Pedagog116
Lekarz specjalista psychiatrii kierujący Oddziałem Psychiatrycznym - 1 miejsce318
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce263
Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce271
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok303
Sytuacja ekonomiczno-finansowa788
Statut Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku491
Regulamin Organizacyjny Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku1022
Sekretarka medyczna207
Lekarz specjalista psychiatrii/Lekarz posiadający zgodę na udzielanie świadczeń w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na covid-19 w odniesieniu do cudzoziemców350
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce311
Lekarz specjalista psychiatrii/Lekarz posiadający zgodę na udzielanie świadczeń w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na covid-19 w odniesieniu do cudzoziemców - udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddz297
Pracownik gospodarczy55
Pielęgniarka / Pielęgniarz - 2 etaty (na zastępstwo)29
Pielęgniarka/arz nie posiadający lub posiadający specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 2 miejsca1016
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa leków 01/TP/20221124
Terapeuta zajęciowy22
Terapeuta środowiskowy21
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce214
Specjalista psychoterapii uzależnień w COTUoA, Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 7 miejsc223
Referent53
Osoba w procesie certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w 269
Terapeuta środowiskowy7
Pielęgniarka / Pielęgniarz - 1 etat238
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce183
Usługa transportu sanitarnego dla pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku1619
Polityka Jakości260
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce198
Pielęgniarka/pielęgniarz nie posiadający lub posiadający specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 8 miejsc327
Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 4 miejsca322
Usługa przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków do Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku nr postępowania 02/US/2022323
Referent264
Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce237
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce199
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych, Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Lecznictwa Środowiskowego oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce181
Specjalista psychoterapii uzależnień w Całod. Oddz. Ter. Uzależn. od Alk., Poradni Ter. Uzależn. i Współuzależn. od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależn. od Subst. Psychoakt. oraz w Oddz. Dz. nr 2 Terapii Uzależn. od od Alk. - 7 miejsc 208
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii (1 miejsce), Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - po ukończeniu 5 roku specjalizacji (1 miejsce), Lekarz specjalista psychiatra (1 miejsce)5
Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradnią Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz Oddziałem Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1 miejsce189
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce195
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii (1 miejsce),
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - po ukończeniu 5 roku specjalizacji (1 miejsce),
Lekarz specjalista psychiatra (1 miejsce)
220
Młodszy asystent - Lekarz187
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce193
Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce172
Młodszy asystent - Lekarz229
Pielęgniarka / pielęgniarz (2 etaty)251
Ratownik medyczny (1 miejsce)398
Pielęgniarka/arz nie posiadający lub posiadający specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego -2 miejsca194
Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 1 miejsce190
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce189
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego, Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 1 miejsce133
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok (wersja 2)169
Dostawa i montaż Systemu Sterowania Ciepłem SSC w budynku Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4306
Pielęgniarka/arz nie posiadający specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 1 miejsce303
Udostępnienie miejsca w celu postawienia przez Najemcę automatu vendingowego207
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca171
Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca177
Lekarz specjalista psychiatrii pełniący funkcję zastępcy lekarza kierującego oddziałem oraz udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce186
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce172
Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce175
Doradca zawodowy203
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce142
Pełnienie obowiązków Przewodniczącego Zespołu Zakażeń Szpitalnych - 1 miejsce140
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca126
Osoba w procesie certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień w COTUoA, Por.Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Por.Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu129
Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce143
Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego - 4 miejsca146
Psychoterapeuta superwizor w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca134
Lekarz specjalista psychiatrii/lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego, Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz Poradni Uzależnienia od 188
Lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce164
Psycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca176
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce246
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce176
psychoterapeuta w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 4 miejsca183
psycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca183
terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce160
psycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce172
pracownik działu techniczno-administracyjnego173
młodszy asystent - lekarz148
Lekarz specjalista psychiatrii Kierujący Oddziałem Dziennym nr 1 Dla Chorych Psychicznie - 1 miejsce167
Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego, Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia-3 miejsca163
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotn. w Poradni Zdrowia Psychicznego z ZLŚ, Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnien - 1 miesjce158
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok130
Świadczenie usług pralniczych na rzecz Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku2636
Kierownik Oddziału Dziennego nr 1 dla Chorych Psychicznie106
Pielęgniarka/arz nie posiadający lub posiadający specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 5 miejsc154
Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 4 miejsca138
Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce94
Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradnią Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz Oddziałem Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1 miejsce92
Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 3 miejsca87
lekarz specjalista psychiatrii kierujący Oddziałem Psychiatrycznym - 1 miejsce98
Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce80
Lekarz specjalista psychiatrii pełniący funkcję zastępcy lekarza kierującego oddziałem oraz udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce79
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych, Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Lecznictwa Środowiskowego oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słups100
Lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce89
Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodob. Oddz. Terapii Uzależn. od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależn. i Współuzależn. od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależn. od Substancji Psych. oraz w Oddz. Dziennym nr 2 Terapii Uzależn. os Alkohoolu -7 miejsc115
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce70
Opiekun medyczny58
Pielęgniarka Oddziałowa Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu112
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego79
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku98
Farmaceuta73
Psycholog91
Psycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce36
Instruktor terapii uzależnień5
INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ 33
psycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (*) - 1 miejsce189
Terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce71
Psycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca90
Psychoterapeuta w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 4 miejsca73
Psychoterapeuta superwizor w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - 1 miejsce49
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku89
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku91
Pielęgniarka Oddziałowa Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku90
Lekarz specjalista psychiatrii Kierujący Oddziałem Dziennym nr 1 Dla Chorych Psychicznie - 1 miejsce52
Psycholog w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (*) - 1 miejsce76
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podwykonawcę/podwykonawców w ramach programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku615
Pielęgniarka/arz posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 2 miejsca25
Razem100576

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 100605