Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

DokumentOdwiedzin
Redakcja2406
Wykaz jednostek organizacyjnych1
Imformacje o CZP w Słupsku603
Wysokość opłaty pobieranej za udostępnienie dokumentacji medycznej106
Wysokość opłaty pobieranej za świadczenia zdrowotne155
Wysokość opłaty pobieranej za przechowywanie zwłok109
Kontrole, wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie330
Centrum Zdrowia Psychicznego zatrudni specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży152
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni terapeutę środowiskowego lub osobę posiadającą certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji182
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni psychologa lub psychoterapeutę196
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok116
Aneks nr 1 do planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok96
Aneks nr 2 do planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok115
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wykonywanie kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych, prac remontowo-konserwacyjnych oraz usługi sprzątania terenów zewnętrznych w obiekcie CZP w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4431
⦿ Konkurs ofert - Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku (1 miejsce)327
2020-10-21 Pielęgniarka / Pielęgniarz143
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce121
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 7 miejsc130
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 3 miejsca101
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 2 miejsca103
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego/Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych/Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 10 miejs143
⦿ Pełnienie obowiązków Przewodniczącego Zespołu Zakażeń Szpitalnych - 1 miejsce99
⦿ Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 3 miejsca133
⦿ Psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego - 8 miejsc130
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 2 miejsca130
⦿ Psychoterapeuta superwizor w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 2 miejsca102
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu - 7 miejsc130
⦿ Ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 4 miejsca196
⦿ Opieka pielęgniarska w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 7 miejsc154
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni księgową/księgowego83
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni terapeutę zajęciowego142
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok (wersja 1)76
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok (wersja 2)91
Zapytanie ofertowe dotyczące najmu samochodu osobowego - typu SUV337
Zapytanie ofertowe 06/ZO/2021: Dostawa paliwa - tankowanie samochodów służbowych120
Zapytanie ofertowe 07/ZO/2021: Dostawa leku Nadroparin75
Zapytanie ofertowe 08/ZO/2021: Dostawa leków135
Pracownik socjalny37
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce72
⦿ Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce71
Zapytanie Ofertowe na: Usługę zorganizowania i zrealizowania szkolenia dla pracowników Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku z zakresu Terapii środowiskowej325
⦿ Konkurs ofert - lekarz specjalista psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych / Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 1 miejsce360
Deklaracja dostępności Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku135
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa leków oraz pasków do glukometrów528
Statystyk medyczny25
⦿ Konkurs ofert - lekarz specjalista psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce47
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa leków 02/TP/2021411
⦿ Konkurs ofert - Specjalista psychoterapii uzależnień Kierujący Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Oddziałem Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu295
Kierownik Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Oddziału Dziennego nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu - Specjalista psychoterapii uzależnień27
Dostawa leków na potrzeby CZP w Słupsku 03/TP/2021632
Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego17
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce377
Młodszy Asystent59
Opiekun medyczny17
Specjalista psychoterapii uzależnień39
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok (wersja 3)22
04/PN/2021 Wykonywanie kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych, prac remontowo-konserwacyjnych oraz usługi sprzątania terenów zewnętrznych w obiekcie CZP w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4940
⦿ Opieka pielęgniarska w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku - 1 miejsce62
⦿ Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1 miejsce44
Pracownik gospodarczy41
Inspektor ds. techniczno-administracyjnych (z obsługą sekretariatu)58
Opiekun medyczny - 1 etat22
Pielęgniarka / Pielęgniarz18
Wynajem powierzchni 30m2 (BTS 31011)37
Wynajem powierzchni 30m2 (BTS 43314)43
Pielęgniarka / Pielęgniarz9
Udostępnienie miejsca pod automaty vendingowe26
Sekretarka22
Asystent zdrowienia10
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych14
Opiekun medyczny - umowa zlecenie6
Pracownik gospodarczy6
Prace pomocnicze przy inwentaryzacji5
Razem13058

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 13075