Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

OGŁOSZENIE

postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

 

na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.)

 

 

 

DYREKTOR

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Obrońców Wybrzeża 4

zaprasza Oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy  o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w ramach kontraktu   z NFZ w placówkach należących do CZP w Słupsku:

 

Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Domach Pomocy Społecznej obsługiwanych w ramach świadczeń Poradni Zdrowia Psychicznego  -   3 miejsca

 

 

Okres obowiązywania umowy od 01 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można                                  (wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorami umów) pobrać do dnia                         27 marca 2024 r. w siedzibie udzielającego zamówienie w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452, w godzinach od 8.00 do 14.00, kontakt tel. 59-83-22-555  lub na stronie internetowej: http://www.psychiatria-slupsk.pl. Oferty należy składać w siedzibie udzielającego zamówienie w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452, do dnia 28 marca 2024 r.  do godz. 08:30

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 28 marca 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie udzielającego zamówienie i ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń do 31 marca 2024 r.

 

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu złożenia ofert. 

 

Oferent ma prawo do składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.).

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń: 13 marca 2024 r.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1. ogłoszenie o konkursie.doc34,00 kB
2. szczegółowe warunki konkursu ofert.doc68,00 kB
3. załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert - oferta.doc37,00 kB
4 załacznik nr 2 do szczegółowych warunkow konkursu oert - umowa lekarz dps.doc92,00 kB
5. załącznik nr 3 do szczegółowych warunków konkursu ofert - umowa rodo.docx29,14 kB
6. załącznik nr 4 do szczegółowych warunków konkursu ofer - oświadczenie oc.docx13,73 kB
7. załącznik Nr 5 do szczegółowych warunków konkursu ofert - oświadczenie oferenta.docx15,08 kB
zawiadomienie o wyborze oferty.docx44,49 kB
Autor dokumentu: Iwona Czarnowska
Udostępnił: Iwona Czarnowska (2024-03-21, godz. 10:32)
Modyfikacja: Konrad Szadkowski (2024-03-29, godz. 08:58)
Odwiedzin: 213

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 146931