Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

Dokumenty
Wysokość opłaty pobieranej za udostępnienie dokumentacji medycznej
Wysokość opłaty pobieranej za świadczenia zdrowotne
Wysokość opłaty pobieranej za przechowywanie zwłok

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 140380