Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

Dokumenty
Lekarz specjalista psychiatrii Kierujący Oddziałem Dziennym nr 1 Dla Chorych Psychicznie - 1 miejsce
Lekarz specjalista psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego, Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia-3 miejsca
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii udzielający świadczeń zdrowotn. w Poradni Zdrowia Psychicznego z ZLŚ, Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnien - 1 miesjce

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 69165