Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku
Dzień dobry. Chcę zwrócić się z prośbą o udzielenie mi bezpłatnych informacji publicznych, powołuję się na przepisy Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jestem między innymi studentem pedagogiki resocjalizacyjnej, ponadto realizowałem szkołę policealną na kierunku terapeuta zajęciowy oraz opiekun medyczny... Zwracam się z prośbą o odpowiedzi pisemne, o udzielenie bezpłatnych informacji publicznych, na podstawie zapisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Byłby to dla mnie wielki zaszczyt, stanowiłoby dla mnie kształcące, gdyby Dyrektor lub inna upoważniona osoba, kierująca instytucją albo też upoważniona do odpowiedzi, udzieliła mi odpowiedzi na następujące pytania w formie pisemnej. Proszę o odpowiedzi. Moje pytania dotyczą wyłącznie oddziału/oddziałów psychiatrycznego/dla pacjentów psychiatrycznych (np. oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży i dla dorosłych chorych na zaburzenia natury psychiatrycznej).   
1. Czym zajmuje się oddział Państwa instytucji/wszelkie oddziały psychiatryczne, jakich świadczeń udziela oddział i jakim chorym? Z jakimi schorzeniami (podstawowymi, psychiatrycznymi) są tam osoby - pacjenci, podopieczni? Proszę o podanie tych chorób/problemów.
2. Bardzo proszę o opisanie wyposażenia pokoi dla pacjentów i podanie, ilu osobowe są? Czy w każdym pokoju są łazienki? Jakie jest wyposażenie łazienek? Czy jest internet wifi w zakładzie?
3. Jakiego rodzaju usługi Zakład zapewnia osobom, jakie nie mogą samodzielnie wykonywać czynności pielęgnacyjnych (zatem chodzi tutaj o brak samoopieki)  
4. Jakiego rodzaju oddziaływania są stosowane wobec podopiecznych w ramach zaspokajania ich potrzeb i terapii, rehabilitacji? Jakie są nazwy tych oddziaływań, na czym polegają i jakie są ich cele/skutki terapeutyczne?
5. Jakiego rodzaju terapia zajęciowa jest oferowana w Zakładzie podopiecznym i jakie są cele poszczególnych terapii? Jakie zajęcia/interakcje są oferowane, na czym polegają, i jakie są ich cele/efekty dla podopiecznych?
6. (Gdy są zajęcia z arteterapii) - jakiego rodzaju prace plastyczne, rękodzielnicze i innego rodzaju - z zakresu sztuki, wykonywane są/były w ramach arteterapii przez podopiecznych i czemu te zajęcia, wytwory służyły - chodzi w tym pytaniu o okres czasu od 2015 roku do 2021.
7. Ilu na stan dnia 30.11.2021 jest podopiecznych (przebywających całodobowo) w Zakładzie, na oddziale z zakresu psychiatrii/oddziałach psychiatrycznych (proszę z podziałem na płeć męską i żeńską)
8. Jakiego rodzaju nagrody i kary (wychowawcze) lub metody wyrażania dezaprobaty wobec negatywnych/antyspołecznych czynów podopiecznych są stosowane, na czym polegają i jakie są ich cele, efekty i skutki? W jakich przypadkach i czy w ogóle jest stosowana izolatka. (mam tutaj na myśli metodę postępowania polegającą na nagradzaniu i karaniu wychowawczym/leczniczym)
9. Ile jest łóżek dla pacjentów? (proszę o podanie liczby miejsc do spania)
 
W załączeniu przesyłam skany potwierdzające moje wykształcenie i osiągnięcia.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby (o udzielenie informacji).
 
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Pytanie 2021-12.pdf184,06 kB
Odpowiedź 2021-12.pdf432,43 kB
Autor dokumentu: Wojciech Wielgus
Udostępnił: Wojciech Wielgus (2021-12-10, godz. 22:11)
Modyfikacja: Wojciech Wielgus (2021-12-10, godz. 22:12)
Odwiedzin: 458

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 148048