Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

POLITYKA JAKOŚCI

Misją Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku jest ochrona stanu zdrowia psychicznego, które jest fundamentalnym dobrem osobistym każdego człowieka, przywracanie zdrowia choremu przy pełnym poszanowaniu praw pacjenta, poczuciu jego zaufania i bezpieczeństwa w całym procesie leczenia oraz zapewnienie kompleksowych świadczeń w zakresie lecznictwa psychiatrycznego, środowiskowegoi odwykowego.

Dla wypełnienia misji opracowano strategię, której głównymi celami są:

 1. Systematyczny rozwój i doskonalenie świadczonych usług medycznych i procesów Systemu Zarządzania Jakością.
 2. Zachowanie i wzmocnienie zaufania Pacjentów, ich rodzin i innych stron podmiotów
 3. Prowadzenie środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej.
 4. Stała poprawa warunków pobytu Pacjentów oraz warunków pracy personelu
 5. Wzajemnie korzystna współpraca z dostawcami, partnerami i innymi stronami zainteresowanymi,

Cele strategiczne osiągniemy poprzez

 1. Utrzymanie wysokiego poziomu leczenia zgodne z regulacjami prawnymi w tym Praw Pacjenta, obowiązującymi procedurami oraz wymaganiami normy PN –EN ISO 9001 – 2015.
 2. Jednakowe podejście całego personelu do określonych zagrożeń i szans, zgodnie z Mapą Systemu Zarządzania Jakością.
 3. Indywidualne podejście do pacjenta i jego opiekunów.
 4. Monitorowanie satysfakcji Pacjentów oraz zaspakajanie ich potrzeb.
 5. Świadczenie usług zdrowotnych z jednakowym zaangażowaniem wszystkim pacjentom.
 6. Ograniczanie hospitalizacji, a tym samym ograniczenie kosztów opieki psychiatrycznej.
 7. Zatrudnianie wykwalifikowanego personelu oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji.
 8. Zapewnienie pracownikom satysfakcjonujących warunków pracy i płacy.
 9. Zapewnienie pracownikom niezbędnych zasobów i umożliwienie szkoleń
 10. Zaangażowanie się kierownictwa w działania dotyczące rozwoju szpitala.
 11. Zawieranie umów z dostawcami, którzy dostarczają usługi i wyroby wysokiej jakości.
 12. Stałą współpracę z ośrodkami akademickimi, innymi szpitalami, instytutami (Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów    Alkoholowych i Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii) oraz lokalną społecznością.

Dyrekcja zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i niezbędnych środków do realizacji tej polityki oraz deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu 
w procesie ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Polityka Jakości.pdf376,21 kB
Autor dokumentu: Wojciech Wielgus
Udostępnił: Wojciech Wielgus (2022-06-29, godz. 14:44)
Modyfikacja: Wojciech Wielgus (2022-07-01, godz. 08:43)
Odwiedzin: 431

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 147026