Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

DYREKTOR

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Obrońców Wybrzeża 4

zaprasza Oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do CZP w Słupsku

ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku – 4 miejsca (4 miejsca odpowiadają liczbie 600 godzin w miesiącu. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin w składanych ofertach, liczba miejsc może ulec stosownemu zmniejszeniu lub zwiększeniu)

Okres obowiązywania umowy od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można (wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorami umów) pobrać do dnia 12 czerwca 2023 r. w siedzibie udzielającego zamówienia w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452, w godzinach od 8.00 do 14.00, kontakt tel. 59-83 22 555 lub na stronie internetowej: http://www.psychiatria-slupsk.pl. Oferty należy składać w siedzibie udzielającego zamówienia w Słupsku przy ul.  Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452 do dnia 13 czerwca 2023 r.  do godz. 08.30.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi dnia 13 czerwca 2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie udzielającego zamówienia i ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1 OGŁOSZENIE o konkursie rat-VI.2023.doc46,00 kB
2 szczegółowe warunki konkursu rat-VI.2023.doc81,00 kB
3 załącznik nr 1do szczegółowych warunków konkursu.VI.2023.doc37,50 kB
4. załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofer - oświadczenie oc.odt7,14 kB
5. Załącznik nr 3 do szczegółowych warunków konkursu ofer - oświadczenie zaśw. lek.odt6,87 kB
6 umowa-kontrakt rat- VI.2023.doc147,00 kB
7. Załącznik nr 1do umowy.odt10,81 kB
8. Załącznik nr 2 do umowy-kontrakt Oswiadczenie-prawne.doc24,50 kB
9. umowa powierzenia - RODO.odt16,60 kB
Zawiadomienie ratownik VI.2023.docx44,18 kB
Autor dokumentu: Wojciech Wielgus
Udostępnił: Wojciech Wielgus (2023-05-29, godz. 14:26)
Modyfikacja: Wojciech Wielgus (2023-06-16, godz. 11:47)
Odwiedzin: 246

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 146943