Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 OOO zł.:

„Usługa transportu sanitarnego dla pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku"

Kody Wspólnego Słownika Zamówień  CPV: CPV 60130000-8: Usługi w zakresie specjalistycznego  transportu drogowego  osób.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.06.2022 godz. 14:30.

Oferta może być dostarczona osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty na adres: Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 4, 76-200 Słupsk lub mailowo na adres:
m.kunikowska @psychiatria-slupsk.pl

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 1, niniejszego rozdziału zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Zapytanie ofertowe - transport sanitarny.pdf2 276,36 kB
załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx26,58 kB
załącznik nr 2 - Projekt umowy.doc58,50 kB
Załącznik nr 3 - Umowa powierzenia.docx27,00 kB
Autor dokumentu: Wojciech Wielgus
Udostępnił: Wojciech Wielgus (2022-06-22, godz. 20:34)
Modyfikacja: Wojciech Wielgus (2022-11-14, godz. 09:48)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 64762