Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

DYREKTOR

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Obrońców Wybrzeża 4

zaprasza Oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do CZP w Słupsku

  1. Opieka pielęgniarska w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku

 – 1 miejsce (przy założeniu, że składane oferty będą opiewać na liczbę godzin pracy dla 1,5 etatu (w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin w składanych ofertach, liczba miejsc może ulec stosownemu zwiększeniu lub zmniejszeniu).

Okres obowiązywania umowy od 15 lipiec 2021 r. do 31 grudnia 2021r.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można (wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorami umów) pobrać do dnia 2 lipca 2021 r. w siedzibie udzielającego zamówienia w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452, w godzinach

od 8.00 do 14.00, kontakt tel. 59-83 22 555 lub na stronie internetowej: http://www.psychiatria-slupsk.pl. Oferty należy składać w siedzibie udzielającego zamówienia w Słupsku przy ul.  Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452 do dnia 05 lipca 2021 r.  do godz. 11.00.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi dnia 05 lipca 2021 r. o godz.11.10 w siedzibie udzielającego zamówienia i ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1. Ogłoszenie o konkursie.doc41,00 kB
2. Szczegółowe warunki konkursu piel.doc73,00 kB
3. Załącznik nr 1do szczeg. war. konk. 1.doc40,00 kB
4. Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofer - oświadczenie oc.docx15,16 kB
5. Załącznik nr 3 do szczegółowych warunków konkursu ofer - oświadczenie zaśw. lek.docx14,92 kB
6. umowa-kontrakt piel.doc99,50 kB
7. Załącznik nr 1do umowy.docx16,38 kB
8. Załącznik nr 2 do umowy-kontrakt Oswiadczenie-prawne.doc28,50 kB
9.umowa powierzenia - RODO.docx29,25 kB
Autor dokumentu: Wojciech Wielgus
Udostępnił: Wojciech Wielgus (2022-06-24, godz. 13:53)
Modyfikacja: Wojciech Wielgus (2021-12-10, godz. 10:58)
Odwiedzin: 800

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 146974