Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

Dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, ulica Obrońców Wybrzeża 4, 76-200 Słupsk, ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku.

Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: Ofertęnależy przesłać pocztą na adres: Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, ul. Obrońców Wybrzeża 4, 76-200 Słupsk lub złożyć w zaklejonej kopercie w Sekretariacie (pokój nr 452) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 14:35 terminie do dnia  30 sierpnia 2023 r. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego wraz z adnotacją „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku” (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku).

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ogłoszenie z-ca dyrektora.docx22,73 kB
zalacznik-1-oswiadczenie-do-ogloszenia-z-ca dyrektora ds lecznictwa.docx15,49 kB
zalacznik-2-klauzula-informacyjna-do-ogloszenia-z-ca dyrektora ds lecznictwa.docx20,28 kB
Zawiadomienie dyr ds. leczn.docx43,55 kB
Autor dokumentu: Wojciech Wielgus
Udostępnił: Wojciech Wielgus (2023-07-29, godz. 16:31)
Modyfikacja: Wojciech Wielgus (2023-09-05, godz. 12:31)
Odwiedzin: 216

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 147050