Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

D Y R E K T O R
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

ul. Obrońców Wybrzeża 4, 76-200 Słupsk

Na podstawie art. 26 ust. 3 i art. 27, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.) oraz art.140-141, art. 146 ust.1 oraz 147-150, art.151 ust. 1, 2 i 4-6 oraz 152-154 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

I. Diagnostyki laboratoryjnej wraz z badaniami mikrobiologicznymi

Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy.

Okres udzielania świadczeń: 01.01.2022 r. - 31.12.2024 r.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać do dnia 29.11.2021r.  w siedzibie Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 Pokój nr 452 w godzinach 8-15 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej www.psychiatria-slupsk.pl

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie papierowej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta, od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 w siedzibie Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 Pokój nr 452 do dnia 30.11.2021 r. do godz. 09.30

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
01. Ogłoszenie konkursu.doc48,50 kB
02. Szczegółowe warunki konkursu ofert.doc65,50 kB
03. Załącznik nr 1 Szczegółowe warunki konkursu.docx14,41 kB
04. Załącznik Nr 2 Szczegółowe warunki konkursu.docx13,87 kB
05. Załącznik Nr 3 Szczegółowe warunki konkursu.docx28,86 kB
06. Załącznik Nr 4 Szczegółowe warunki konkursu.docx13,99 kB
07. Załącznik Nr 5 Szczegółowe warunki konkursu.docx14,05 kB
08. Wzór umowy.doc48,50 kB
09. Załącznik Nr 1 do umowy.docx28,03 kB
10. Umowa powierzenia - RODO-1.docx27,64 kB
zawiadomienie diagnostyka.pdf626,53 kB
Autor dokumentu: Wojciech Wielgus
Udostępnił: Wojciech Wielgus (2021-11-12, godz. 19:47)
Modyfikacja: Wojciech Wielgus (2022-02-15, godz. 12:36)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 40301