Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

DYREKTOR

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Obrońców Wybrzeża 4

zaprasza Oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w ramach kontraktu z NFZ w placówkach należących do CZP w Słupsku:

Lekarz specjalista psychiatrii/w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego / Poradni Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych / Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia  -  3 miejsca

Okres obowiązywania umowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można (wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorami umów) pobrać do dnia 27 grudnia 2021 r. w siedzibie udzielającego zamówienie w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452, w godzinach od 8.00 do 14.00, kontakt tel. 59-83-22-555  lub na stronie internetowej: http://www.psychiatria-slupsk.pl. Oferty należy składać w siedzibie udzielającego zamówienie w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452, do dnia 28 grudnia 2021 r.  do godz. 08:30

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 28 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie udzielającego zamówienie i ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1. ogłoszenie o konkursie.doc32,00 kB
2. szczegółowe warunki konkursu ofert.doc64,50 kB
3. załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert - oferta.doc36,00 kB
4 załacznik nr 2 do szczegółowych warunkow konkursu oert - umowa lekarz pzp_poradnie !.doc88,00 kB
5. załącznik nr 3 do szczegółowych warunków konkursu ofert - umowa rodo.docx31,29 kB
6. załącznik nr 4 do szczegółowych warunków konkursu ofer - oświadczenie oc.docx15,29 kB
7. załącznik Nr 5 do szczegółowych warunków konkursu ofert - oświadczenie oferenta.docx15,08 kB
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf637,58 kB
Autor dokumentu: Wojciech Wielgus
Udostępnił: Wojciech Wielgus (2021-12-10, godz. 18:30)
Modyfikacja: Wojciech Wielgus (2021-12-29, godz. 18:54)
Odwiedzin: 396

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 146970