Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

 

Dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko:

PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ

Charakter pracy – zmianowy

Wymiar pracy – pełny etat

Forma zatrudnienia – umowa o pracę

Prosimy o wysyłanie CV (zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy: i.czarnowska@psychiatria-slupsk.pl lub sekretariat@psychiatria-slupsk.pl albo osobiście do Działu Kadr CZP w terminie do dnia 15 listopada 2020 r.

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zapoznanie się z „Obowiązkiem informacyjnym dla kandydatów do pracy” dostępnym na stronie internetowej.

Prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli (zgody kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych):
1. Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji. Oświadczam, że posiadam wiedzę, że administratorem moich danych osobowych jest Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, przy ulicy Obrońców Wybrzeża 4, 76-200 Słupsk.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych to: Mariusz Kisiel, adres mailowy abi@psychiatria-slupsk.pl , tel. (59) 83 22 555
3. Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie mojej dobrowolnej zgody. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego przez Administratora na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której będę brać udział.
4. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której biorę udział. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”
Zgłoszenia bez wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierające klauzulę o wadliwej treści nie będą rozpatrywane.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Informacja o naborze pielegniarka, pielegniarz 2020-10-21.pdf448,53 kB
Autor dokumentu: Wojciech Wielgus
Udostępnił: Wojciech Wielgus (2021-09-01, godz. 13:57)
Modyfikacja: Wojciech Wielgus (2021-09-01, godz. 13:57)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 91879