Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

UWAGA: Komisja odrzuciła złożone oferty, ponieważ wszyscy Oferenci otrzymali mniej niż 80 pkt z oceny

 

OGŁOSZENIE

postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zmianami).
  2. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity: Dz. U.
    z 2022 r. poz. 2702 ze zmianami).
  3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 146).
  4. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zmianami).

 

DYREKTOR

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Obrońców Wybrzeża 4

zaprasza Oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na świadczenie całodobowych usług pielęgniarskich w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku:

  1. pielęgniarka/arz nie posiadający lub posiadający specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego – 5 miejsc (5 miejsc odpowiadają liczbie 800 godzin/miesięcznie. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin w składanych ofertach, liczba miejsc może ulec stosownemu zmniejszeniu lub zwiększeniu).

Okres obowiązywania umowy od 01 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można (wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorami umów) pobrać do dnia 07 czerwca 2024 r. w siedzibie udzielającego zamówienia
w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452, w godzinach od 8.00 do 14.00, kontakt tel. 59-83 22 555 lub na stronie internetowej: http://www.psychiatria-slupsk.pl. Oferty należy składać w siedzibie udzielającego zamówienia w Słupsku przy ul.  Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452 do dnia 10  czerwca 2024 r.  do godz. 08.30.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi dnia 10 czerwca 2024 r. o godz. 09.00. w siedzibie udzielającego zamówienia i ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń do dnia 14 czerwca 2024r.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość negocjacji pod kątem dyspozycyjności oraz ceny zaoferowanych ofert w przypadku, gdy składane oferty przekroczą planowane zapotrzebowanie CZP w Słupsku. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu złożenia ofert.  

Oferent ma prawo do składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamieszono na tablicy ogłoszeń 21 maja 2024r. 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1. Ogłoszenie o konkursie VI.2023 po korekcie.doc48,50 kB
2. Szczegółowe warunki konkursu pielęgniarka bez specjalizacji VI. 2023 po korekcie.doc88,00 kB
3. Załącznik nr 1do szczeg. war. konkVI.2023.doc41,00 kB
4. Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofer - oświadczenie oc VI.2023.doc26,00 kB
5. Załącznik nr 3 do szczegółowych warunków konkursu ofer - oświadczenie zaśw. lek.VI.2023.doc25,00 kB
6. umowa-kontrakt piel. VI.2023 po korekcie (2).doc128,50 kB
7. Załącznik nr 1 do umowy ze specjalizacją VI.2023.doc43,00 kB
8.. Załącznik nr 2 do umowybez spec. VI.2023.doc39,50 kB
9. Załącznik nr 3 do umowy-kontrakt Oswiadczenie-prawne VI.2023.doc25,00 kB
10.umowa powierzenia - RODO (1)VI.2023.doc66,50 kB
Autor dokumentu: Konrad Szadkowski
Udostępnił: Konrad Szadkowski (2024-05-21, godz. 13:47)
Modyfikacja: Konrad Szadkowski (2024-06-11, godz. 12:40)
Odwiedzin: 153

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 147034