Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

DYREKTOR

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Obrońców Wybrzeża 4

zaprasza Oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na świadczenie całodobowych usług pielęgniarskich w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku:

pielęgniarka/arz nie posiadający lub posiadający specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego – 5 miejsc (5 miejsc odpowiadają liczbie 800 godzin/miesięcznie. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin w składanych ofertach, liczba miejsc może ulec stosownemu zmniejszeniu lub zwiększeniu).

Okres obowiązywania umowy od 01 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można (wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorami umów) pobrać do dnia 12 czerwca 2023 r. w siedzibie udzielającego zamówienia
w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452, w godzinach od 8.00 do 14.00, kontakt tel. 59-83 22 555 lub na stronie internetowej: http://www.psychiatria-slupsk.pl. Oferty należy składać w siedzibie udzielającego zamówienia w Słupsku przy ul.  Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452 do dnia 13  czerwca 2023 r.  do godz. 08.30.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi dnia 13 czerwca 2023 r. o godz. 09.00. w siedzibie udzielającego zamówienia i ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

UWAGA: Zmienie uległ temin składania ofert oraz ich otwarcia na dzień 15.06.2023.

Oferty należy składać w siedzibie udzielającego zamówienia w Słupsku przy ul.  Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452 do dnia 15  czerwca 2023 r.  do godz. 08.30.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi dnia 15 czerwca 2023 r. o godz. 09.00. w siedzibie udzielającego zamówienia i ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1. Ogłoszenie o konkursie VI.2023.doc47,00 kB
2. Szczegółowe warunki konkursu pielęgniarka bez specjalizacji VI. 2023.doc92,00 kB
3. Załącznik nr 1do szczeg. war. konkVI.2023.doc41,50 kB
4. Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofer - oświadczenie oc VI.2023.doc26,00 kB
5. Załącznik nr 3 do szczegółowych warunków konkursu ofer - oświadczenie zaśw. lek.VI.2023.doc25,50 kB
6. umowa-kontrakt piel. VI.2023.doc135,50 kB
7. Załącznik nr 1 do umowy ze specjalizacją VI.2023.doc43,50 kB
8.. Załącznik nr 2 do umowybez spec. VI.2023.doc38,00 kB
9. Załącznik nr 3 do umowy-kontrakt Oswiadczenie-prawne VI.2023.doc25,00 kB
10.umowa powierzenia - RODO (1)VI.2023.doc69,00 kB
Zawiadomienie piel. VI.2023.docx44,46 kB
Autor dokumentu: Wojciech Wielgus
Udostępnił: Wojciech Wielgus (2023-05-29, godz. 14:23)
Modyfikacja: Wojciech Wielgus (2023-06-21, godz. 13:14)
Odwiedzin: 279

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 146961