Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

DYREKTOR

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Obrońców Wybrzeża 4

zaprasza Oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w ramach kontraktu z NFZ w placówkach należących do CZP w Słupsku:

  1. Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce
  2. Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii – po ukończeniu 5 roku specjalizacji - dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych  i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku -  1 miejsce
  3. Lekarz specjalista  psychiatra dyżurujący w Oddziałach Stacjonarnych i Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - 1 miejsce

Okres obowiązywania umowy od 07 września 2022 r. do 30 września 2023 r.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można (wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorami umów) pobrać do dnia 5 września 2022 r. w siedzibie udzielającego zamówienie w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452, w godzinach od 8.00 do 14.00, kontakt tel. 59-83-22-555  lub na stronie internetowej: http://www.psychiatria-slupsk.pl. Oferty należy składać w siedzibie udzielającego zamówienie w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452, do dnia 06 września 2022 r.  do godz. 08:30

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 06 września 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie udzielającego zamówienie i ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1. ogłoszenie o konkursie.doc34,00 kB
2. szczegółowe warunki konkursu ofert.doc67,50 kB
3. załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert - oferta.doc36,50 kB
4. załącznik nr 2 do szczegółowych warunków ofert - umowa dyżury.doc94,00 kB
5. załącznik nr 3 do szczegółowych warunków konkursu ofert - umowa rodo.docx31,29 kB
6. załącznik nr 4 do szczegółowych warunków konkursu ofer - oświadczenie oc.docx15,29 kB
7. załącznik Nr 5 do szczegółowych warunków konkursu ofert - oświadczenie oferenta.docx15,08 kB
zawiadomienie o wyborze oferty.docx46,68 kB
Autor dokumentu: Wojciech Wielgus
Udostępnił: Wojciech Wielgus (2022-08-22, godz. 21:29)
Modyfikacja: Wojciech Wielgus (2022-09-06, godz. 17:23)
Odwiedzin: 317

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 147016