Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

OGŁOSZENIE

postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

 

na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.)

 

 

 

DYREKTOR

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Obrońców Wybrzeża 4

zaprasza Oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w ramach kontraktu z NFZ w placówkach należących do CZP w Słupsku:

 

Specjalista psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Oddziale Dziennym nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu     – 6 miejsc

 

Okres obowiązywania umowy od 01 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można (wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorami umów) pobrać do dnia 13 czerwca 2024 r. w siedzibie udzielającego zamówienie w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452, w godzinach od 8.00 do 14.00, kontakt tel. 59-83-22-555  lub na stronie internetowej: http://www.psychiatria-slupsk.pl. Oferty należy składać w siedzibie udzielającego zamówienie w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452, do dnia 14 czerwca 2024 r.  do godz. 08:30

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 14 czerwca 2024 r. o godz. 13:00 w siedzibie udzielającego zamówienie i ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń dnia 18 czerwca 2024 r.

 

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu złożenia ofert. 

 

Oferent ma prawo do składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 146).

 

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu: 29.05.2024 r.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1. ogłoszenie o konkursie.doc36,00 kB
2. szczegółowe warunki konkursu ofert.doc74,00 kB
3. załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert - oferta.doc44,00 kB
4 załącznik nr 2 do szczegółowych warunków ofert - umowa.doc88,00 kB
5. załącznik nr 3 do szczegółowych warunków konkursu ofert - umowa rodo.docx29,40 kB
6. załącznik nr 4 do szczegółowych warunków konkursu ofer - oświadczenie oc.docx15,29 kB
7. załącznik Nr 5 do szczegółowych warunków konkursu ofert - oświadczenie oferenta.docx15,08 kB
8. załacznik Nr 6 do szczególowych warunków konkursu ofert - oświadczenie o braku rejestrów karnych w krajach zamieszkania w ciągu ostatnich 20 lat.doc72,50 kB
zawiadomienie o wyborze oferty.docx44,66 kB
Autor dokumentu: Konrad Szadkowski
Udostępnił: Konrad Szadkowski (2024-05-29, godz. 15:01)
Modyfikacja: Konrad Szadkowski (2024-06-18, godz. 10:20)
Odwiedzin: 102

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 147019