Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Slupsku

OGŁOSZENIE

postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

 

Na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zmianami).
  2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 146).
  3. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zmianami).
  4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1194 ze zmianami)

 

DYREKTOR

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Obrońców Wybrzeża 4

zaprasza Oferentów

            do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do CZP w Słupsku

  1. ratownik medyczny w Oddziałach Stacjonarnych oraz Izbie Przyjęć CZP w Słupsku – 4 miejsca (4 miejsca odpowiadają liczbie 600 godzin w miesiącu. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin w składanych ofertach, liczba miejsc może ulec stosownemu zmniejszeniu lub zwiększeniu)

Okres obowiązywania umowy od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można (wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorami umów) pobrać do dnia 27 czerwca 2024 r. w siedzibie udzielającego zamówienia w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452, w godzinach od 8.00 do 14.00, kontakt tel. 59-83 22 555 lub na stronie internetowej: http://www.psychiatria-slupsk.pl. Oferty należy składać w siedzibie udzielającego zamówienia w Słupsku przy ul.  Obrońców Wybrzeża 4, Sekretariat, pok. 452 do dnia 28 czerwca 2024 r.  do godz. 08.30.

                Otwarcie kopert z ofertami nastąpi dnia 28 czerwca 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie udzielającego zamówienia i ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń  do dnia 28 czerwca 2024r.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość negocjacji pod kątem dyspozycyjności oraz ceny zaoferowanych ofert w przypadku, gdy składane oferty przekroczą planowane zapotrzebowanie CZP w Słupsku.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu złożenia ofert.                        

 Oferent ma prawo do składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art.154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń: 13 czerwca 2024 r.

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE RAT.MED 2024.doc46,50 kB
2 szczegółowe warunki konkursu rat-VI.2023 po korekcie.doc82,50 kB
3 załącznik nr 1do szczegółowych warunków konkursu.VI.2023.doc38,00 kB
4. załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofer - oświadczenie oc.odt7,13 kB
5. Załącznik nr 3 do szczegółowych warunków konkursu ofer - oświadczenie zaśw. lek. (2).odt6,85 kB
6 umowa-kontrakt rat- VI.2023po korekcie.doc146,50 kB
7. Załącznik nr 1do umowy (1).odt10,88 kB
8. Załącznik nr 2 do umowy-kontrakt Oswiadczenie-prawne.doc24,50 kB
9. umowa powierzenia - RODO.odt16,45 kB
zawiadomienie rat med 2024.doc44,13 kB
Autor dokumentu: Konrad Szadkowski
Udostępnił: Konrad Szadkowski (2024-06-13, godz. 10:53)
Modyfikacja: Konrad Szadkowski (2024-06-28, godz. 11:01)
Odwiedzin: 85

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 148035